Návrh sociálního bydlení Brno – bývalý areál KRAS-HAKA a.s. systémem prostorové modulace

Soutěž modulární architektury MODULARCH pro studenty a absolventy studia architektury navazuje na tradici soutěží formy KOMA pod novým jménem, pod novou záštitou. Letošní 7. ročník nabízí studentům…

7. ročník | 2015

Základní požadavky na řešení předmětu soutěže

Funkční náplň soutěžního návrhu Sociálního bydlení je možné pojmout jako:
Startovní bydlení
Komunitní bydlení (Cohousing)
Vícegenerační komunitní bydlení
Komunitní bydlení umělců (Artist Communities)

Historie pozemku

Výrobu oděvů v továrním komplexu Kras-Haka a.s. ukončil na začátku roku 2003 správce konkursní podstaty. Areál zkrachovalé továrny koupila v dražbě na začátku roku 2005 akciová společnost GASPRA SPV, která zde v současnosti plánuje vybudovat centrum obchodu, služeb a zábavy s administrativou a bydlením pod názvem „Veletržní 1“. Poslední zmínka ze 17. 5. 2013 v Brněnském deníku informuje, že o svém záměru, který již získal územní rozhodnutí, GASPRA vyjednává s potenciálními investory.

Lokalita

Staré Brno je typickou vnitřní periferií města Brna. Vklíněno mezi střed města a vilovou rezidenční čtvrť Pisárky, vytváří pásmo přechodu z rušného centra do oblasti klidu. Značnou plochu této oblastí zabírá areál brněnského výstaviště, ohraničeného z jihu řekou Svratkou.
Hlavním ohniskem oblasti je Mendlovo náměstí, které tvoří důležitou dopravní křižovatku a společně s historickým areálem pivovaru, augustiniánským klášterem a nemocnicí sv. Anny vytváří jasnou hranici, kde proti sobě stojí na jedné straně historická zástavba a o pár desítek metrů dál se tyčí 12ti podlažní panelové věžáky. Převládající většinu zástavby zde však tvoří až šestipodlažní činžovní domy z 19. a 20. století.
V tomto místě střetů vytváří náhle uvolněná obrovská plocha novou příležitost, jak se pokusit propojit staré s novým a vytvořit přechod z městského typu zástavby do oblasti, které vévodí architektura výstavních pavilonů, tvořících výkladní skříň brněnské moderní architektury společně s obytnou vilovou čtvrtí Kolonie Nový dům.

Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se mohou účastnit studenti/tky vysokých škol oborů architektury a pozemní stavby a to studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů a absolventi těchto oborů do tří let od ukončení studia.

Ceny

1. cena - 30.000,- Kč
2. cena - 20.000,- Kč
3. cena - 10.000,- Kč

Předání cen vítězům

Slavnostní předání cen vítězům soutěže proběhne v Českém pavilonu EXPO2015 v Miláně (IT). Pořadatel soutěže KOMA Modular s r. o. vítězům uhradí cestu, ubytování (2x nocleh), prohlídku památek města. Čas předání bude upřesněn.

Upozornění

Kompletní zadání najdete v Podmínkách souteže, které si pečlivě přečtěte.

Vítězné projekty

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže