7. ročník (2015)

Návrh sociálního bydlení Brno

Bc.Pavel Čučka; Bc.Martina Řehořová

Hodnocení poroty:

Porota oceňuje jednoznačný urbanistický princip vnitřního dvora, který by v kontextu sociálního bydlení mohl zřejmě dobře fungovat. Různorodost dvora dodává domu na členitosti. Ale na druhou stranu jsou některé prostory zbytečně stísněné. Porota oceňuje propacovanost návrhu.

KONCEPT

Volba složení bytů a navrhovaných funkcí vychází z blízkosti dvou uměleckých fakult VUT a umělecké kolonie. Do obytneho souboru navrhujeme pestrou skalu bytu pro různé věkové kategorie. Je zde navržena komunitní jídelna a prádelna, společenské sály, prostory pro workshopy a umělecká sympozia. Tématické obchody a služby, vertikální knihkupectví, kavárny a místa relaxace. Dále jsou zde prostory pro setkávání komunity, dětské koutky, kočárkárny a kolárny. Výraznou úlohu hraje půjčovna aut a půjčovna a servis kol. Ve vnitrobloku jsou prostory pro umělecké kroužky, taneční škola a pronajímatelné jednotky pro mikrokomerci. Na severní straně je vytvořena školka se zahradou a strešní terasou, dále řemeslné dílny a městská tržnice. Do ulice Křížová je umistěn malý podnikatelský inkubator. Ve dvoře jsou umístěny samostatné kontejnery, jenž budou sloužit jako
galerie. Rozmanitá skladba funkcí a provozů se bude navzájem posilovat a zajistí neustále živé a stimulující prostředí.
Komunita Hlavním prostorem, kolem kterého se bude koncentrovat život komunity je dvůr. Žádná z komunitních aktivit by však neměla velkou šanci na dlouhodobé fungování bez aktivního podněcování a asistence. Proto jsou duležitým bodem návrhu organizované setkávání komunity – tzv. community coaching. K setkávání bude docházet také při obhosopodařování komunitních zahrad - urban gardeningu.
Doprava Mobilita obyvatel obytného souboru nebude primárně zajištována automobily. Ty by měly zajišťovat jen 20% dopravy.
80% bude realizováno pěšky, veřejnou dopravou, na kole a jinými formami individuální přepravy - koloběžky, in-line brusle, longboardy atd. Do vnitrobloku bude povolen vjezd automobilu pouze pro zásobovaní, pro osoby s omezenou schopností pohybu, pro stěhovaní a pro hasiče. Součástí návrhu je i restrukturalizace dopravy v ulicích Křížová a Rybářská. Doprava v klidu, bude kromě parkování v přilehlých ulicích řešena podzemní garáží na jihozápadní částí pozemku. Tato garaz je vizuálně propojena se dvorem. Součástí dopravního řešení jsou i služby car-sharingu a bike-sharingu.
Etapizace Prostorová struktura je sice kompaktní, ale je navržena tak, aby bylo možné jednotlivé části stavět postupně. Lze ji vystavovat po etapách a v souvislosti s nabídkou a poptávkou zvětšovat její možnosti v horizontalním, tak i vertikalním směru.
Konstrukční a materiálové řešení Ke stavbě je využito prostorového modulárního systemu Koma. Základními rozměry modulových rámů jsou 9x3m. Konstrukce pavlačí je realizována z rámu 4,5x3m. Bytové jednotky jsou doplněny o závěsné ocelové bálkony 1,5x3m. Atypické rohové spoje pavlačí a schodiště jsou realizovány z ocelových profilů. Jihozápadní část pozemku pod komunitním bydlením je podsklepena. Je zde umistěno parkování rezidentů a technické zázemí. Ocelová konstrukce nadzemních staveb je v maximalní míře vyplněna průhlednými a průsvitnými výplněmi. Štítové stěny jsou obloženy kazetami z tahokovu a budou porostlé popínavou zelení. V parteru objektu je zřízena kontinuální dřevěná terasa, která propojuje všechny objekty.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže