7. ročník (2015)

Návrh sociálního bydlení Brno

Ing.arch.Patrícia Valentová; Ing.arch.Jana Dedecius Martochová

Hodnocení poroty:

Prezentačně zdatný návrh, který má ambici pracovat s kvalitami v širším kontextu, bohužel vytváří chaotickou a nesrozumitelnou urbanistickou strukturu, která nepřekračuje význam grafické zkratky. Chybí zde jasná identita a hierarchite veřejných prostor. Jako problematické vidí porota použití fasádních materiálů, které nevyužívají estetiky modulární architektury.

Bývalý areál KRAS-HAKA je místem, které je součástí městského jádra, ale zároveň je oblastí, která už zasahuje do okrajovějších částí městských částí Brna. Okolí areálu je místem velmi různorodých forem architektury a staveb. Oblast je dost specifická svým napojením na dopravu nejen z pohledu současnosti, ale také budoucnosti s ohledem na vizi územního plánování. Pro náš návrh bylo klíčovým uvědoměním několik souvislostí:

1) Místo se nachází v blízkosti Mendlova náměstí, které v podstatě známky „náměstí pro lidi“ nevykazuje - jedná se spíše o dopravní uzel

2) Nedostatek veřejného prostoru, kde by mohli lidé trávit čas

3) Aktivity a služby, které by lidi „zdržovali“ na tomto místě

4) Špatně řešené parkování

5) Z místa je přímé napojení na brněnský okruh - oblast je dost hlučná, nicméně přímo v centru místa hluk nedoléhá - při první návštěvě místa na nás oblast působila velmi klidným dojmem

6) Výborné napojení na dopravu (MHD, osobní)

Urbanistický a architektonický koncept

Všechny výše popsané okolnosti nás vedly k myšlence celou oblast maximálně zpřístupnit lidem a udělat místo pěší. Navržené hmoty navazují na důležité vizuální i pěší osy (osa Špilberku a pivovaru - historické památky, osa s ohledem na budoucí napojení na další část, která je územním plánem definována k bydlení). Naše nově navržená zástavba pěti bloků navazuje na stávající uliční zástavbu v ul. Křížová a Bělidla sekcemi B a C. Tyto bloky jsou tvarovány spíše do uzavřené formy. Uvnitř této formy vzniká polosoukromý prostor pro obyvatele domu. Sekce A a D jsou formy, které jsou otevřené svým „soukromým atriem“ do veřejného prostoru. Chtěli jsme vytvořit prostor, který by byl otevřený novým lidem, ale zároveň perfektně sloužil pro jeho obyvatele. V ČR většina polosoukromých prostor nefunguje a jsou to často prostory, které jsou nevyužité. Naší snahou bylo prostor co nejvíce otevřít a navrhnout zde takovou funkční náplň, která umožní lidem více se sbližovat a přátelit. Navržený prostor je koncipován nejen jako místo odpočinku, ale také jak interaktivní zóna díky navrženým kopcům, které nabízejí možnost ke hraní, tvoří v prostředí příjemná zákoutí a dělají z "plochého náměstí" přirozené prostředí radosti a kreativity. Dnes většina lidí jezdí za prací přibližně 1 - 2 hodiny denně a to ať bydlí ve velkém nebo malém městě. Nové technologie a možnosti zaměstnání umožňují lidem pracovat z domova a šetřit tak denně několik hodin času ježděním do práce. Tento ušetřený čas pak můžou ještě více věnovat do aktivit, které ve městech jsou právě proto, aby je lidé využívali. Práce z domova, možnost společného soužití je dnes aktuální téma a my jsme se snažili reagovat nejen na okolnosti daného místa, ale také na potřeby současné moderní společnosti. Posledním objektem, který jsme navrhli je sekce E, jedná se o parkovací dům, který zároveň tvoří bariéru mezi teplárnou a novým prostorem pro bydlení a žití. Nesnažili jsme se teplárnu a komín zcela zakrývat, naopak jsme pojali komín jako dominantu, která může tvořit právě důležitý bod střetávání a potkávání lidí a lepší orientaci v prostoru.

Technické řešení

Pro všechny navržené objekty byl použit modulární systém firmy KOMA - Comfort line. Navržené modely tvoří síť ocelové konstrukce, která je vyplněna minerální vatou a zvenku dodatečně zateplena foukanou izolací a opatřena omítkou nebo obkladem.

Dispoziční řešení objektu A

Jedná se čtyřpodlažní objekt s jedním podzemním podlažím. Tento objekt byl pojat především jako cohousingové bydlení nejen pro mladé páry a rodiny, ale také jako možnost bydlení pro maminky samoživitelky, pro starší manželské páry, které už mají odrostlé děti. V 1. patře je navržené komunitní centrum, které umožňuje pořádní sdílených workshopů a přednášek nejen pro obyvatele domu, ale také pro veřejnost. Zároveň se zde nachází knihovna, která je úžasným místem pro setkávání lidí. Ve druhém patře byly částečně navrženy společné prostory pro obyvatele domu a také coworkingové centrum, které nabízí lidem zázemí domácí kanceláře s možností potkat nové lidí. 3. podlaží je kompletně navržené pro bydlení. 4. patro je specifické svým tvarovým výrazem. Inspirovali jsme se variabilitou systému, které nabízí firma Koma a navrhli jsme malé stavby, které připomínají domy na vesnici. Tato varianta bydlení vznikla pro ty, kteří nechtějí žít v obyčejných bytových domech, ale chtějí zažít pocit „mít svůj vyhraněný vlastní prostor“, možnost mít malou zahrádku a zároveň výhled na krásy velkoměsta.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže