Petr Šikola

Ing. arch. Petr Šikola

(CZ) Pedagog a architekt se zaměřením na modulární architekturu

(CZ) Educator and architect specialising in modular architecture.


Po absolvování FSv ČVUT v Praze se v rámci doktorského studia zaměřil na modulární architekturu (téma disertační práce: Modulární stavby z ISO kontejnerů). Vedle akademické činnosti působil v několika architektonických kancelářích, spolupracoval na projektech širších městských celků i zastupitelských úřadů v zahraničí. V roce 2009 spoluzaložil kancelář DOMYJINAK s. r. o., jež se věnuje aktuálním trendům v oblasti architektury a tvorbě konceptů modulárních staveb pro bydlení na bázi recyklovaných lodních ISO kontejnerů, včetně přípravy jejich realizací.

Současně působí na Katedře architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze v ateliérové výuce a přednáší o mobilních a kontejnerových stavbách.

/

After graduating from the Faculty of Civil Engineering at the Czech Technical University in Prague, completed doctorate studies in modular architecture (dissertation topic: Modular Constructions using ISO Containers). Besides his academic accomplishments he has worked in a number of architectural studios and collaborated on wide-ranging urban collective projects, as well as overseas embassies. In 2009 he co-founded the DOMYJINAK Ltd. office, devoted to current architectural trends and conceptualising modular buildings for housing based on recycled shipping containers, including implementation preparation.

He currently works in the architectural department at the Faculty of Civil Engineering at the Czech Technical University in Prague presenting workshops and lectures on mobile and container construction.

Předchozí ↑ Další ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže