7. ročník (2015)

Návrh sociálního bydlení Brno

Ivana Křižanovská; Pavel Heřmanský

Hodnocení poroty

Na první pohled zaujme atraktivní struktura, která je pouze prvoplánová a plošně pokrývá území bez ohledu na rozdílnost jeho kvalit. Vytváří nepřesvědčivé vnitřní prostory bez hierarchie.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Navržené bytové jednotky jsou sl ožené z modulů 3.4 x 9m a z této konstrukce jsou tv ořena všechna modulová seskupení. Každé bytové seskupení má ma ximálně 3 podlaží, a tudíž by kontejnery mohly být stohovány. V příz emí je na vržen nosný rám, který vynášel další k ontejnery. Uprostřed každého celku by se nacházelo komunikační jádro s v enkovní pavlačí. Jednalo by se o dřevěnou, samonosnou konstrukci, sloužící k pří stupu bytových jednotek.
Obvodový plášť je slo žený z e xteriérových fasádních desek, za kterými by se nacház ela tepelná izolace tl. 200mm.
KONCEPT
komunitní bydlení - sociální vazby - mís ta pro setkávání komunity sousedské vztahy v celé komunitě mezi se skupeními na úrovni jedného kontejnerového.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže