3. cena | 7. ročník (2015)

Návrh sociálního bydlení Brno

Bc.Kryštof Foltýn; Bc.Jaroslav Matoušek

Hodnocení poroty:

Jde o avantgardní přístup, který je nutno ocenit. Nekonvenčí a přitom koncepční způsob myšlení. Odvaha konceptu a jeho potenciální kvalita přesahuje lokální význam až do celoměstského měřítka. Naplňuje touhu Brna po vodě. Komunikuje s historickými souvislostmi dané městské čtvrtě. Využívá potenciál modulární architektury k tvorbě kvalitních mezonetových bytů. Škoda že chybí jejich prezentace formou vizualizací. Urbanismus v kontaktu s historickou zástavbou a celková figura návrhu působí rozpačitě. Kladně však porota hodnotí vtažení teplárny do života města.

BRNĚNSKÉ BENÁTKY

...aneb pokud nemůže Brňák za vodou, musí voda za ním.

NÁVRH CELÝ BROWNFIELD NEZASTAVUJE. NAOPAK V CENTRÁLNÍ ČÁSTI VYTVÁŘÍ VELKORYSÝ VEŘEJNÝ PROSTOR S ODKAZEM NA HISTORII STARÉHO BRNA. VZNIKÁ TAK ŽIVÉ MĚSTSKÉ PROSTŘEDÍ.

VODNÍ BIOTOP

Rozsáhlá vodní plocha, díky svým vlastnostem v ní probíhají samočistící reakce.

VODA NA STARÉM BRNĚ

V Brně neexituje mnoho míst, kde člověk může v klidu posedět u řeky, přitom v minulosti tomu tak nebylo.

AREÁL BÝVALÉHO KRASU

Areál bývalé továrny v sobě skýtá vysoký potenciál. Tvoří autonomní celek v organismu města. V průběhu let si ho příroda bere postupně zpět.

POSTUPNÁ TRANSFORMACE

Celou transformaci území lze díky zvolenému konstrukčnímu systému rozdělit do delšího časového úseku takovým způsobem, aby probíhající výstav ba neovlivňovala již vzniklou zástavbu.

ŽIVÝ PARTER

Aby místo tvořilo plnohodnotný městský prostor, nepočítá se pouze s funkcí bydlení.

V území je začleněna občanská vybavenost i prostory pro místní obyvatele domy jsou navrženy tak, aby jejich parter byl živý a orientovaný k vodě prolamování vodních břehů zvyšuje tyto prostory.

PROSTUPNOST ÚZEMÍ

Nová urbanistická stopa reaguje na stávající vazby území se nestává bariérou. Od Mendlova náměstí je vytvořen adekvátní nástup do území, stejný scénář lze aplikovat i na vedlejší průmyslový areál.

DŮM

Dispozice jednotlivých bytů se propisují na fasádu a vytváří tak svébytnou figuru. Parter obsahuje pronajímatelné plochy, které přímo navazují na vodu. Rozměry pavlače vytváří z utilitární komunikace pobytovou plochu a pomyslně rozšiřují byty.

Celý dům je tvořen modulárním systémem. Rozměr jednotlivých modulů je 3 x 9 x 3 m. Kompaktní tvar domu snižuje jeho energetickou náročnost.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže