2. cena | 7. ročník (2015)

Návrh sociálního bydlení Brno

Bc.Jan Kubát; Bc.Daniel Struhařík; Bc.Ondrej Palenčar

Hodnocení poroty

Kvalitní komplexní návrh se srozumitelnou prezentací, který je realizovatelný. Detaily řešení odstupových vzdáleností a oslunění sice občas selhávají, převažující kvality však porota nalézá především v hierarchizaci veřejných prostorů, vytvoření kvalitního bydlení v zeleni vnitrobloků, které mají prostupnou strukturu. Naznačená etapizace využívá výhod modulární architektury. Modularita je zde sice přiznananá, ale přitom má mimořádně kvalitní estetický výraz. Komplexita celého návrhu je podpořena nejen kvalitními vizualizaceni, ale i fyzickým modelem.

KONCEPT

01/ PARK

Hlavní myšlenkou urbanistického konceptu je vytvoření veřejně přístupneho parku v centrální části areálu řešeného území. Park se tak stává zeleným srdcem nejen řešené lokality, ale celkového území v návaznosti na Mendlovo náměstí a okolí. Park je s okolím propojený veřejně přístupnými komunikacemi.

02/ DOPLNĚNÍ BLOKU

Urbanistickou stopou návrh navazuje na klasickou blokovou zástavbu, kterou můžeme najít v okolí. Architektura bodových domů na společné podstavě vytváří jasnou hierarchizaci území. Je jasné, kde je ulice a kde začíná dvorek. V centrální části je navržena výstavba samostatně stojících bodových domů uspořádaných do hnízd. Je kladen důraz na jasné oddělení veřejných a soukromých prostorů.

03/ VÝHLEDY

Kompozice domů odpovídá výhledům do okolí. Tomu odpovídá i výškové členění celého území. Z lokality je vidět dominanta celého Brna – hrad Špilberk. Také jsou jasně viditelné přilehlé zelené kopce v okolí.

Místo

Při návrhu vždy začít místem. Místo má genia loci, svou poezii. Leckdy schovanou pod nánosy ruin, jako je tomu zde, v prostoru starého Brna, na pozemku bývalé továrny, kterou připomínají už jen zbytky sutě. Jako smutný svědek minulosti na plácek shlíží vysoký komín vedlejší kotelny, který připomíná, že industriální minulost prostorů ještě nějaký čas nepůjde vymazat.

Návrh dostavby bloku na těchto kamenech staví. Vnitroblok na čtyřech místech otevírá pro ulici, nechává nahlédnout do parku uvnitř, kde se vyjímají bodové pěti až šestipatrové domy. Pro jejich orientaci a umístění byly důležité faktory jedinečných výhledů na brněnské dominanty kopce Špilberk a Červený a Žlutý kopec. Vždy tři bloky tvoří cluster svírající v sobě polosoukromé dvory a člení tak park na menší části, které mají lidské měřítko napříč otevřenému prostoru. Po obvodu návrh počítá s vytvořením obchodního parteru a navázáním na existující ulice. Z tohoto parteru pak vyrůstají další identické domy, které přenášejí ráz vnitrobloku ven.

Na severu řešeného území jako maják a zacelení rány stojí výškový dům, který dotváří prospekt vedoucí z Mendlova náměstí na výstaviště.

Dům

Je lidskou přirozeností někde bydlet. Navržené domy nehledě na malometrážní byty nabízejí celou řadu benefitů, díky kterým je obyvatelé budou moci prohlásit za skutečný domov. Moduly bytů se skládají do rámové konstrukce podobné exoskeletu a nabízejí tak širokou variabilitu řešení vnitřních prostor od garsonek až po lofty. Každý dům je přístupný z chráněného dvora a v přízemí nabízí prostory pro drobnou vybavenost. Zubař, logoped a kavárník. Ty všechny mohou znát obyvatelé domů křestním jménem a zdravit se s nimi při nákupech v nejbližším koloniálu, nebo při vyzvedávání dětí ze školky. Nová čtvrť rovnou s novým srdcem. Každý byt, nehledě na to, kde se nachází, má vlastní balkon. Toho je dosaženo vykonzolovanou pavlačí, která obíhá domy a propůjčuje jim tak společně se slunolamy jedinečný vzhled.

Je lidskou přirozeností někde bydlet. Vyšším cílem je někde žít a mít domov.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže