7. ročník (2015)

Návrh sociálního bydlení Brno

Lenka Milerová; Bc.Kamila Vaníčková

Hodnocení poroty:

Tento návrh byl porotou přijat velmi různě. Jde o jednoznačnou tvůrčí vizi a ucelený výtvarný názor, který je ale příliš schématický. Návrh neprokazuje kvality veřejného prostoru - chybí jejich prezentace, aby bylo možné je posoudit. Porota oceňuje způsob využití modulové zástavby.

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. – urbanistický návrh a architektonické řešení

Návrh je účelně koncipován tak, aby maximálně využil potenciál daného místa. Klademe důraz na kvalitní a bezpečný veřejný prostor našeho území. Řešené území by se mělo včlenit do okolní koncepce města tak, aby iniciovala atraktivitu veřejného prostoru a poskytnou bezpečné veřejné místo pro obyvatele této lokality. Snahou hmotové koncepce návrhu je ucelit stávající místo a využít jeho atraktivní polohu pro veřejné zelené místo v centru města mezi bytovou zástavbou, charakteristickou činžovními bloky, průmyslovými stavbami a blízké univerzity.

Náš návrh rozšiřuje ulici rybářskou a k staví zde rohový dům - KOLEJ pro studentské bydlení. Na levé křídlodomu je napojena parkovací věž, která by měla obsloužit obyvatele nových bytů či koleje. Parter tohoto domu je možné pronajmout pro malé podniky místní potřebné vybavenosti. Elkový dům uzavírá SEVERNÍ část. Jeho funkce je bytová pro startovní či sociální bydlení. Parter je ze severní části lemován polosoukromými zahrádkami. Každé patro je lemované otevřenou pavlačí, která je propojena skrz dům volnými kontejnery čili veřejnou chodbou.

Lineární hmota DLOUHÉHO domu uceluje východní stávajíc blok a utvořit zde přijatelnou hranu nové zástavby a typického bloku Starého Brna. Podél Dlouhého domu vede obslužná vedlejší silnice pro obyvatele domu. Vnitroblok je rozčleněn do malých zahrádek, mezi kterými vede klikatá poloveřejná cesta vymezená pletivovým plotem zahrádek, která umožňuje snadný pěší cestu skrz území směrem k centru Brna.

2. - Bilance ploch, stavební program:

DLOUHÝ DŮM

účel: sociální bydlení

zastavěná plocha 1 647 m2

obytná plocha 5 184 m2

pavlače + balkony 3 628 m2

288 obytných kontejnerů

48 ks vertikální komunikace

celkem 336 kontejnerů

SEVERNÍ DŮM:

účel: startovní bydlení a sociální bydlení

zastavěná plocha 2309 m2

užitná plocha 20 2017 m2

pavlače + balkony 6 739 m2

parter 1 382 m2

675 obytných kontejnerů

27 ks vertikální komunikace

celkem 702 kontejnerů

KOLEJE:

účel: studentské bydlení

zastavěná plocha 1 296 m2

užitná plocha 12 636 m2

224 ks pokojů (obytných kontejnerů)

136 ks obytná chodba

celkem 702 kontejnerů

64 ks vertikální komunikace

49 parter - pronajímatelná (uzavíratelná plocha)

celkem 513 kontejnerů

3. - Konstrukce modulu

Kontejnerový modul:

prefabrikované buňky venkovní rozměry: šířka 3m, výška 3m, délka 6m.

stěny tloušťky cca 150 mm

materiál venkovní plášť: vlnitý plech

Modulové kontejnery jsou dle návrhu v několika variantách přidané o vstupní dveře, venkovní posuvné stěny a dva typy okenního otvoru. Kontejnery vytvářející obytnou jednotku sdružením dvou až pěti buněk. Dále jsou buňky použity pro společné chodby domu či zázemí parteru.

- Další přídavné modulové konstrukce: kovové jednoramenné schodiště

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže