7. ročník (2015)

Návrh sociálního bydlení Brno

Ing.arch.Jiří Kugl; Ing.arch. Anna Marie Černá

Hodnocení poroty:

Projekt svým měřítkem, velikostí bloků i umístěním bodových staveb reaguje na okolní zástavbu. Na druhou stranu však vytváří uvnitř území další konkurenční centrum, které zbytečně oslabuje těžištní prostory v přilehlém okolí.

URBANISMUS

Záměrem urbanistického návrhu je navázat na okolí, dotvořit stávající urbanistické jednotky a vytvořit plynuly přechod mezi historickým centrem města a novodobou architekturou, která na něj navazuje. Vše v souladu s požadavky územního planu města Brna (novy komunikační spoj a zachytne parkování).

Samotný návrh je pomyslně rozdělen do tři časti. Nejvýše položena dotváří ulici Veletržní. Zde je navržen novy výškový objekt doplňující stávající strukturu panelových domů. Ve střední časti jsou tříposchoďové átriové domy, které zajišťuji vybavenost a v rámci jejich podzemních pater jsou navržena parkovací stání pro rezidenty a odstavná parkovací stání. Poslední časti návrhu je dostavba blokové zástavby, kterou tvoři přízemí s vybavenosti, nad kterou jsou tři poschodí s funkcí bydleni.

Řešeni parteru bylo v návaznosti na děleni území taktéž trojí. V horní časti projektu byly navrženy nove perforované zdi oddělující rušnou komunikaci od veřejného prostoru. Nově vzniklo male náměstí vedle věžového objektu, které je hlavním vstupem do území. Ve střední časti projektu zajišťuji hlavni funkci veřejného prostoru terasy na atriových domech, kde je umístěna kavárna a dětské hřiště. Ve spodní časti nově vznikají soukromé prostory vnitřních dvorů. Hlavním veřejným prostorem je pěší ulice mezi objekty nabízející široké pole vybavenosti.

VĚŽOVY DŮM

architektura

Dům je navržen nad stávající novorenezanční budovou, kde doplňuje řadu objektů na ose mezi historickým centrem města a areálem výstaviště.

Nejvýraznějším architektonickým prvkem je vnější nosná ocelová konstrukce, na kterou jsou umístěny troj patra z modulů KOMA Comfortline. Na fasádě se pak uplatňuje především nepravidelné střídaní velkých okenních otvorů a zasunutých teras s prostorem pro zeleň.

konstrukce/bilance objektu a energii

Ocelova konstrukce nesoucí moduly má půdorysně tři sekce. Střední sekci tvoři chodba, kde je umístěno schodiště a výtah. Dvě boční sekce jsou pak vyplněny každá čtyřmi vedle sebe položenými moduly KOMA Comfortline. Vertikálně jsou kontejnery uloženy vždy tři na sebe a nejnižší je umístěn na vyztužené patro ocelové konstrukce - tímto způsobem jsou postupně navrstveny 3x3 moduly na sebe, nejspodnější patro objektu je pak zavěšeno na konstrukci. Jako materiál je použita ocelová konstrukce s černou matnou povrchovou úpravou, moduly KOMA s bílou omítkou, skleněné panely, okna a dveře s hliníkovými rámy.

Celkem 62 modulů KOMA Comfortline 3,6 x 9,35 x 3,6m (š x d x v) tvoři 29 startovních bytů a 2 byty s atelierem.

Předpokládaný počet obyvatel v domě je 73.

1+kk, (36 m2) 2x 2+kk, (48 m2) 13x

3+kk, (60 m2) 14x 1+kk, (48 m2) včetně atelieru 2x

V rámci objektu je nainstalované tepelné čerpadlo zajišťující předehřev vody a rekuperační jednotka. Celková měrná vypočtena roční spotřeba energie je 41, 375 Kwh/ m2. rok, celková vypočtena roční dodaná energie je 11,5 GJ (kategorii A energetické náročnosti).

konverze novorenezančního objektu Objekt bude zbaven nenosných časti, některé nosné časti jako slepé štíty budou nahrazeny ocelovou nosnou konstrukci a vyplněny skleněnými panely. V rámci objektu je navržena průchozí pasáž s výstavním prostorem, kavárna a velký výstavní prostor v druhem patře a k němu přináležíce administrativní část.

ATRIOVE DOMY

Atriové domy jsou postaveny výhradně z modulů KOMA Comfort a je zde umístěna základní vybavenost.

Dům se zeleným atriem

V prvním z domů - se zeleným atriem - je umístěna školka, prakticky lékař a restaurace, na střeše je dětské hřiště, které v dopoledních hodinách slouží potřebám školky, v odpoledních hodinách je po uzamykatelné lávce zpřístupněno široké veřejnosti V časti přízemi a v podzemních patrech objektu jsou umístěna veřejná parkovací stáni, ve večerních a nočních hodinách sloužící rezidentům, přes den pak jako zachytne parkoviště pro významný dopravní uzel na Mendlově náměstí.

Dům s atriem osvětleným přes vodní hladinu

V druhu domě - s atriem osvětleným pomoci světlíku, nad kterým je umístěna vodní hladina - se nachází učebny volnočasových aktivit, mala a velká tělocvična a velký výukový sál. Na střeše objektu je prostorná terasa s kavárnou obklopenou zeleni s vodním prvkem, umožňující výhled na hrad Špilberk. Z terasy vede lávka na dětské hřiště umístěné na střeše sousedící budovy. V podzemních patrech objektu jsou umístěna parkovací stáni využívané jednak rezidenty, jednak jako zachytne parkovaní.

DOMY BLOKŮ

Nově navržené domy dokončuji započatou blokovou výstavbu. Jsou navrženy tak, aby z vnější časti respektovaly uzavřené fasády klasických městských bloků. V částech, kde tvoři bloky nove ulice, jsou fasády vykonzolovane za účelem podtrženi konstrukce z modulů.

Vnitrobloky objektů jsou tvořeny v prvním případě zeleným terénem, v druhem případě zelenou střechou garáži.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže