Možnosti využití modulární výstavby

Výstavba objektů z prostorových modulů si získává stále větší oblibu u podnikatelské veřejnosti. Rychlá návratnost  investic je odměnou progresivního myšlení investorů. Objekty z prostorových modulů oslovují také prosperující investory svojí nezastupitelnou vlastností, kterou je mobilita a schopnost demontáže a opětovné montáže na novém místě. Tento způsob výstavby je také ekologický, protože při výstavbě je staveniště tiché a čisté. Imise, k nimž dochází při tradiční výstavbě, jsou sníženy na minimum. Výstavba z prostorových modulů je také šetrná k okolí bez velkých nároků na zábor pro zařízení staveniště. Vlastní montáž objektů je prováděna systémem letmé montáže přímo z dopravních prostředků na nenáročné základy.

1. ročník soutěže se zaměřil právě na možnosti využití modulární výstavby.

 

1. ročník | 2007

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu využití nových možností výstavby objektů různého charakteru z prostorových modulů. Obsahem soutěžního návrhu bude:

  • navržený způsob využití modulární výstavby jako (např.: kancelářské budovy, školy, mateřské školy, prodejny, restaurace, hotely, nemocnice, domovy pokojného stáří, bytové domy, čerpací stanice a podobně.)
  • vlastní dispoziční návrh budovy dle zvoleného využití.

Při konstrukci budov musí být  využito modulů o půdorysných rozměrech 9.000 x 3.000mm, 6.000 x 3.000mm nebo 3.000  x 3.000mm a venkovní výšce 2.800mm.

Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se mohou účastnit studenti/studentky (též sdružení do pracovních skupin) oborů „Architektura“ a „Pozemní stavitelství“ na vysokých technických a uměleckých školách a univerzitách v České a Slovenské republice, kteří nevlastní inženýrský/magisterský diplom v žádném z těchto oborů.

 

Vítězné projekty

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže