Návrh domova pro seniory Praha Strašnice systémem prostorové modulace

V pořadí již 6. ročník soutěže s tématem modulární výstavby. Tentokrát byla tato soutěž organizována ve spolupráci s developerem ART GROUPE, který plánuje touto metodou postavit domov pro seniory ve Strašnicích. Porota měla oproti minulým ročníkům více práce, protože se sešlo rekordních osmdesát prací.

6. ročník | 2012

Základní požadavky na řešení předmětu soutěže

Funkční náplň soutěžního návrhu Domova pro seniory je možné pojmout jako:

  • Domov – penzion pro důchodce
  • Domovy s pečovatelskou službou nebo
  • Denní centrum

Případně je možné jednotlivé funkce kombinovat.

Navrhované objekty je možné řešit jako stavby dočasné nebo trvalé.

Pozemek je svou polohou velmi atypický, a proto nejsou předepsány žádné požadavky na počty jednotek či počty uživatelů.V rámci koncepčního technického řešení je cílem dosáhnout energetickou náročnost budov v kategorii A.

Lokalita

Strašnice svou polohou navazují na rezidenční čtvrti jako Vinohrady, Vršovice a patří do širšího centra Prahy. Zástavba Strašnic je velmi různorodá a je tvořena vilkami z meziválečného období, činžovními domy a je doplněna moderní zástavbou posledních let. Současně se Strašnice stávají místem koncentrace mnoha moderních administrativních budov a objektů občanské vybavenosti. Okrajové části s lehkou průmyslovou výrobou jsou postupně měněny a zastavovány moderní bytovou architekturou. Zástavba na tomto území je dostatečně rozvolněna a dává prostor pro vyniknutí jedinečnosti každé nové výstavby i s ohledem na stávající prostor.

Lokalita je dobře dostupná automobilem z centra, z pražského okruhu, i všemi typy MHD. V těsné blízkosti pozemku jsou stanice MHD (metro Strašnická – trasa A, tram, bus), kompletní občanská vybavenost včetně mateřských a základních škol, zdravotnických zařízení, obchodů a služeb, sportovních areálů a odpočinkových ploch. Bezprostřední okolí tvoří zástavba bytových domů (4-5 podlaží). Ze severní strany je pozemek ohraničen ulicí Gutova, ze které je přímo přístupný, z východní, západní a jižní strany jsou pozemky náležejícím k sousedním bytovým domům.

Pozemek se nachází mezi bloky obytných budov a je užíván jako odpočinková plocha s lavičkami. V současné době je nepoužívaný, bez údržby. Na pozemku se nachází vzrostlá zeleň, keře. Pozemek je svažitý ve směru sever – jih.

Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se mohou účastnit studenti/tky vysokých škol oborů architektury a pozemní stavby a to studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů a absolventi těchto oborů do tří let od ukončení studia.

 

 

Vítězné projekty

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže