Otakar Svoboda

Otakar Svoboda

(CZE) / ředitel, Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice

(CZE) / Director, South Bohemian Chamber Philharmonic, České Budějovice


Otakar Svoboda se narodil v roce 1953, po ukončení školy pracoval až do počátku 90. let v podniku zahraničního obchodu Artia, kde mj. založil hudební vydavatelství Arta a jazzový klub Agharta. Od roku 1993 do 2009 byl kulturním redaktorem ČT, kde vystřídal různé pozice včetně vedoucího ranního vysílání a vedoucího kulturní rubriky. Po několikaleté práci pro Polský institut v Praze a Český národní symfonický orchestr, kde se věnoval PR, vyhrál v roce 2013 konkurs na post ředitele Jihočeské filharmonie, kam nastoupil do této funkce v lednu 2014 a na této pozici pracuje do současnosti.

/

Otakar Svoboda was born in 1953; after finishing school he worked until the early 1990s for the foreign trade company Artia, where, among other things, he founded the Arta music publishing house and the Agharta jazz club. From 1993 to 2009 he was cultural editor at Czech Television, where he held various positions, including head of morning broadcasting and head of culture. After several years working for the Polish Institute in Prague and the Czech National Symphony Orchestra, where he focused on PR, he won the 2013 contest for the post of director of the South Bohemian Chamber Philharmonic, which he joined in January 2014, and where he still works today.

Předchozí ↑ Další ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže