Jan Němec

Ing. arch. Jan Němec

(CZE), hlavní architekt města České Budějovice

(CZE), master architect of the city of České Budějovice

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže