5. ročník (2011)

Návrh vysokoškolského objektu Sting - Brno Jundrov

Ing.arch. Martin Poledníček, Ing.arch. Jakub Sedlák, Ing.arch. Ondřej Michálek

BILANCE
10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě
- jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek
CENTRÁLNÍ HALA - multifunkční prostor pro volný čas studentů, výstavy, prezentace, ale také díky možnosti provozního oddělení a vlastnímu samostatnému vstupu, možné využívat tento prostor i pro mimoškolní aktivity jako např. pronájem haly pro firemní prezentace, besedy, výstavy atd.
PŘEDNÁŠKOVÁ HALA - kapacita 220 lidí včetně míst pro tělesně postižené
KABINETY PRO 12 PEDAGOGŮ - personál má k dispozici vlastní hygienické zázemí, kuchyňku a malou zasedací místnost
PARKOVIŠTĚ - kapacita 24 osobních automobilů, včetně parkování pro invalidy
a další prostory jako vstupní hala s vlastní šatnou, dostatečné hygienické zázemí v každé patře, vertikální komunikace, propojovací krčky s původní budovou atd.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Jedná se o rozšíření budovy akademie Sting nacházející se na rohu ulic Nálepkova a Stromkova. Navrhovaná budova má 3 nadzemní a jedno podzemní podlaží. Vstup do nové části objektu i vjezd do podzemních garáží je situován z ulice Stromkova.

Svým tvarem a umístěním objekt reaguje jak na původní budovu školy, tak na okolní zástavbu. Dodržuje uliční čáru i odstupy od okolních budov a svou výškou vytváří přechod mezi zástavbou rodinných domů v okolí a původním objektem akademie Sting. Reakcí na původní objekt je i základní tvar navrhované budovy. Tímto tvarem otočeného písmene „L“ je doplněn volný prostor na parcele.

Hlavní ideou návrhu bylo vytvořit budovu vzdušnou s dostatečným přístupem přirozeného světla do všech prostor a nikoliv maximálním možným způsobem zastavět pozemek těžkopádnou neforemnou hmotu. Z toho hlediska je velice vhodný zvolený tvar objektu, který navíc nepřiléhá přímo ke staré budově, ale je s ní v kontaktu pouze transparentními můstky. Nová budova je tedy tvořena dvěma křídly o dvou podlažích, které jsou vůči sobě o jedno patro posunuté. To podtrhuje vzdušnost objektu a zároveň vytváří atraktivní prostory – kryté prostranství před vstupem do objektu a terasu v nejvyšším podlaží. Svým tvarem vymezuje původní a nová budova prostor, který je zastřešen lehkou transparentní konstrukcí a vzniká tak centrální hala propojující oba objekty. Tato hala poskytuje studentům potřebné útočiště, místo pro studium, relaxaci a zároveň vytváří prostor pro prezentace, výstavy atd. Podobné místo je pro školu takového rozsahu nezbytné. Vzniká reprezentativní a funkční prostor zpříjemňující studentům pobyt ve škole. Výrazným prvkem je také tubus s vertikální komunikací, který doplňuje kompozici dvou horizontálních křídel v místě jejich styku. Minimalistické pojetí architektonického výrazu koresponduje s jednoduchými základními tvary kontejnerů, z kterých je objekt z velké části zhotoven.

Z celkového hlediska tak vzniká objekt, který svým tvarem i prostory reaguje na požadavky studentů i vedení školy jak z hlediska funkčního, tak z hlediska estetického.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Jedná se o budovu s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Budova je tvořena dvěma křídly v jejichž styku probíhá objektem tubus s vertikální komunikací. Suterén poskytuje 24 parkovacích míst pro osobní automobily a pod úroveň terénu také zasahuje přednášková hala jejíž požadavky na světlou výšku jsou větší než u ostatních místností. Prvním prostorem patrným při příchodu ke škole je prostranství před hlavním vchodem sloužící k shromažďování a trávení volného času studentů. Plocha je z tohoto důvodu opatřena vhodným mobiliářem, je dostatečně osvětlena i za soumraku a mimo jiné umožňuje i příjezd automobilu až k vedlejšímu vchodu, ať už z důvodu zásobování, či např. zásahu hasičského sboru. Dále je v přízemí umístěna vstupní hala s vlastní šatnou, 1 třída, přednáškový sál a centrální hala propojující původní a nový objekt. Tato hala tvoří stěžejní prostor návrhu, kterou ocení jak studenti tak vedení školy, která ji může využít i pro

reprezentaci akademie v mimoškolních kruzích. Prostor má totiž vlastní vstup, je od ostatních prostor dispozičně oddělitelný a nabízí širokou škálu možností využití. V druhém nadzemním patře se nachází třídy a kabinety. Pedagogové zde mají k dispozici i vlastní sociální zařízení, kuchyňku či malou zasedací místnost. V tomto patře se také nachází propojovací můstek ústící na mezipodestu mezi prvním a druhým nadzemním podlažím původního objektu. Ve třetím nadzemním podlaží se nachází třídy a venkovní terasa tvořená zelenou střechou s nabídkou posezení a studia v příjemném prostředí. Terasu je také za optimálních klimatických podmínek využitelná jako netradiční prostor pro výuku. Všechny podlaží poskytují dostatečné hygienické prostory (i pro osoby tělesně postižené) a celá nová část funguje jako bezbariérová. Bariéry vznikají až při přechodu do staré budovy, kterou by bylo, pro zrušení bariér, nutné rekonstruovat. V druhém a třetím patře se také nacházejí pavlačové chodby, které napomáhají prosvětlit třídy pomocí otvorů umístěných pod stropem.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Z konstrukčního hlediska se jedná o objekt zhotovený zejména z kontejnerů firmy KOMA tvořících hlavní nosnou složku. Netřeba se příliš rozepisovat o vlastnostech a kladech kontejnerů a modulární architektury jako takové. Toto řešení vychází pro dané zadání jako velice vhodné díky jednoduchým tvarům budovy. Řada M3, která by byla pro objekt využita, navíc splňuje požadavky na nízkoenergetické domy a je určena zejména pro stavby dlouhodobého charakteru. Výjimku tvoří ocelový skelet a monolitická spodní stavba. Ocelový skelet je využit v podzemních garážích kde sloupy probíhají i skrz venkovní prostranství a dále v přednáškové hale kde je větší požadavek na světlou výšku, než jakou nabízí modulární prvky. Suterénní stěny a základová deska je tvořena vodostavebním betonem schopným odolat jak zemní vlhkosti tak i tlakové vodě.

Ocelový skelet je doplněn průvlaky s kterými tvoří nosný systém pro kontejnery umístěné v druhém a třetím nadzemním podlaží. Další specifickou konstrukcí je zastřešení centrální haly. Na stěny původní budovy a kontejnery jsou přichyceny ocelové průvlaky opláštěné vláknocementovými deskami mezi něž je umístěna lehká hliníková konstrukce s vícevrstvým zasklením. Profilováním zasklení je dosaženo interesantního estetického efektu a zároveň je tímto spádováním umožněn snadný odvod dešťové vody. Pro kontejnery je také atypickým prvkem střešní terasa v jednom z křídel, kdy je povrch kontejneru doplněn o vrstvu extenzivní zeleně tvořící zelenou střechu.

Vertikální komunikace je umístěna v tubusu z ocelových rámů sloužících jako nosná konstrukce jak pro schodiště (rovněž ocelové), tak pro výtahovou šachtu (lanový výtah bez strojovny).

Co se fasády týče, v našem případě by vnější vrstvu tvořilo zateplení a provětrávaná fasáda z probarvených vláknocementových desek. Dimenze tepelné izolace takových hodnot, aby byli splněny podmínky součinitele prostupu tepla U pro nízkoenergetické domy.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže