5. ročník (2011)

Návrh vysokoškolského objektu Sting - Brno Jundrov

Ing.arch. Jan Brejcha

ÚČEL NÁVRHU:

Na pozemek soukromé akademie sting v Okrajové čtvrti brno - jundrov je navržena Dostavba areálu školy o nové křídlo s 10 Třídami pro celkem 500 studentů, kabinety Pro 10 pedagofů a společná aula pro celou Budovu pro celkem 200-250 osob. V rámci Řešení dostavby vzniklo v objektu 27 parkovacích míst.

HMOTOVÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ:

Pětipodlažní objekt je navržen Kombinovanou konstrukcí z prostorových Modulů comfortline m3, které tvoří celkem Třípodlažní nadzemní část budovy a železobetonových konstrukcí, které tvoří Jedno suterénní a jedno polozapuštěné  podlaží.

Hmota návrhu je pojata jako samostatné školní křídlo budovy, přiléhající a provozně propojené se stávající budovou.

Současný školní dvůr byl využit pro umístění do terénu z části zapuštěné auly s horním osvětlením střešními světlíky.

Střecha auly je navržena jako extenzivní zelená střecha.

VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ:

Bude zajišťováno vzduchotechnikou s rekuperací s možností využití tepelného čerpadla voda-voda ze zřízených vrtů na pozemku školy.

DISPOZÍČNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:

Pro snížení hmoty objektu a současně splnění zadání soutěžních podmínek bylo zvoleno řešení s částečným využitím zvedajícího se terénu pozemku školy od ulice směrem na západ.

Garáže byly situovány do podzemí a přízemí bylo sníženo pod úroveň ulice o 1/3 výšky podlaží. Rovněž aula je částečně zapuštěná s ohledem na okenní otvory stávající budovy školy.

Samotné třídy a kabinety pedagogů se nacházejí ve vyšších podlažích s přímým osvětlením

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže