6. ročník (2012)

Návrh domova pro seniory Praha Strašnice systémem prostorové modulace

Jan Brejcha

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

Typ objektu: dům s pečovatelskou službou

Počet podlaží: 4 np, 1 pp

Zastavěná plocha: 391 m2

Počet parkovacích stání: 2

Kapacita objektu: 12 jednolůžkových bytů

                                 1 dvoulůžkový byt

Použité moduly: m3 low energy

14 kusů o rozměrech 3600 x 3400 x 7500 mm

6 kusů o rozměrech 3000 x 3400 x 7500 mm

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Areál domu s pečovatelskou službou je rozdělen do dvou hranolových hmot vzájemně propojených pěší lávkou (spojovací most).

Větší hmota blíže k ulici Gutova obsahuje ubytovací zařízení seniorů, technické zázemí areálu a pečovatelské stanoviště. Současně je tento objekt dopravně napojen na veřejnou komunikaci se stávajícím parkovištěm při ulici Gutova (návštěvnické parkování). Tato větší hmota je odlehčená odstupňováním severní a jižní fasády. Menši hmota posazená na jižní konec pozemku obsahuje doplňkové služby pro obyvatele domova seniorů. Nachází se zde společenská místnost s knihovnou a přístupem na internet, dále pak lékařská ordinace ambulantní péče, která je alternativně uvažována k používání i širší veřejnosti v dané lokalitě. Při hmotovém řešení byl kladen důraz na zachování průchozího koridoru pro veřejnost skrz řešený pozemek a trasy inženýrských sítí.

Materiálové řešení fasád a střechy je uvažováno v kombinaci přírodního charakteru zemitě hnědé omítky s dřevěnými prvky.

Přírodní charakter objektu dokreslují také ozeleněné střechy a popínavá zeleň na trelážích, které současně budou pohledově kompenzovat odstraněnou veřejnou zeleň na pozemku.

Konstrukce

Suterénní konstrukce a výtahová šachta jsou železobetonové. Na úrovni přízemí je navržen ocelový volný skelet jehož sloupy ponesou 1.-3. Patro z prostorových modulů m3. Doplňkové konstrukce 1.-3. Patra (schodiště, chodba) jsou uvažovány v kombinaci ocelových a dřevěných konstrukcí.

Vytápění

Návrh předpokládá napojení objektu na dálkové teplovodní potrubí, které prochází dotčeným pozemkem. Všechny budovy areálu jsou uvažovány s provozními náklady odpovídající nízkoenergetické, nebo pasivní výstavbě.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže