Václav Hudeček

Václav Hudeček

(CZ) Český houslový virtuos

(CZ) Czech violin virtuoso


Václav Hudeček zahájil svoji příkladně strmou cestu mezi českou a mezinárodní interpretační elitu v šedesátých letech. Již ve věku patnácti let vystoupil dne 12. listopadu 1967 na koncertu v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra. O den později ho slyšel legendární David Oistrach, předpověděl mu velkou budoucnost a nabídl mu pedagogickou pomoc. Od roku 1970 až do Oistrachovy smrti v roce 1974 byl žákem tohoto velkého Mistra. Zároveň absolvoval studium na pražské Akademii múzických umění ve třídě Prof. Václava Snítila.

Od svého londýnského debutu vystupoval po celém světě s nejlepšími světovými orchestry na nejprestižnějších podiích i na světových festivalech. K odkazu Davida Oistracha a dalších velikánů ruské houslové školy se stále hlásí a cílevědomě spolupracuje i dnes s nositeli tradic Oistracha, Kogana a Sitkoveckého, jak dokazují jejich společné nahrávky.

Hudečkovo sympatické vystupování a zejména styl jeho hry spojující technickou suverenitu s vervně tvořeným a emocionálně bohatým tónem a s radostí, kterou dovede nezaměnitelným způsobem přenášet do publika, okouzluje obecenstvo bez rozdílu věku. Jeho nahrávka Vivaldiho Le Quattro Stagioni s dirigentem Pavlem Koganem je od roku 1992 stále nejúspěšnější produkcí v České republice a interpret za ni obdržel zlatou a v roce 1997 platinovou desku. Rovněž za další svoje nahrávky obdržel interpret zlaté desky.

Václav Hudeček se nevěnuje jen kompozicím starých mistrů, ale rozšiřuje své repertoárové spektrum o díla XX. století (Janáček, Prokofjev) a skladby soudobých českých autorů (Kymlička, Fišer, Mácha).

Systematicky se stará o pomoc nastupující české interpretační generaci, a to jak každoročním pořádáním letních houslových kurzů v Luhačovicích, tak představováním těch nejlepších jako hostů na svých koncertech.

V roce 2007 u příležitosti státního svátku 28. října mu udělil prezident republiky Václav Klaus vysoké státní vyznamenání „Za zásluhy o stát v oblasti kultury a uměni“.

V roce 2012 obdržel při příležitosti životního jubilea stříbrnou medaili hlavního města Prahy z rukou primátora Doc. MUDr. Bohuslava Svobody. O dva roky později se stal čestným občanem Prahy 2.

V roce 2015 obdržel jako zatím jediný Čech v historii od prezidenta Italské republiky prestižní vyznamenání Řád rytíře italské hvězdy „Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia“.

/

Václav Hudeček began his exemplary rise into the elite of Czech and international performers in the 1960s. On 12th November 1967, at a mere fifteen years of age, he performed in concert in London with the Royal Philharmonic Orchestra. A day later the legendary David Oistrakh heard him play, predicted him a great future, and offered him tuition. He remained a student of this great master from 1970 until Oistrakh’s death in 1974. He also studied at the Academy of Performing Arts in Prague under Professor Václav Snítil.

Since his London debut he has performed all over the world on the most prestigious stages with the world’s finest orchestras, as well as at international festivals. The legacy of David Oistrakh and other greats of the Russian violin schools is still noticeable. Even today, he single-mindedly works with those who uphold the traditions, such as Oistrakh, Kogan and Sitkovetsky, as can be heard on their joint recordings.

Hudeček’s pleasant demeanour and, in particular, his technically masterful playing style with its vibrant, expressive tone, and the joy unmistakeably conveyed to the listener, enchant audiences of all ages. His 1992 recording of Vivaldi's Le Quattro Stagioni conducted by Pavel Kogan is still the most successful production in the Czech Republic, for which he received first a gold disc and then, in 1997, a platinum disc. Likewise, he has received gold discs in honour of his other recordings.

Václav Hudeček does not focus only on the old masters’ compositions; his repertoire also encompasses a range of 20th century works (Janáček, Prokofiev), as well as compositions by contemporary Czech composers (Kymlička, Fiser, Macha).

He is eager to help the upcoming generation of Czech musicians and organizes annual summer violin courses in Luhačovice, inviting the best students to play as guest musicians at his concerts.

In 2007, on the occasion of the Independent Czechoslovak State Day celebrations, president Vaclav Klaus presented him with the Order of Merit for Achievement in Arts and Culture.

In 2012 mayor Bohuslav Svoboda presented him with the City of Prague Silver Medal .Two years later he became an honourable citizen of Prague district 2.

In 2015 he became the first Czech in history to be awarded the prestigious Order of the Knights of the Italian Star, “Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia”, by the Italian president.

Předchozí ↑ Další ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže