1. ročník (2007)

Dům se startovními byty

David Wojaczek

ÚVOD

Bytový dům je koncipován jako startovní byty pro mladé aktivní rodiny pečující o jedno dítě, usilující o zlepšení své bytové situace. Pro lidi, kteří se dokážou dohodnout o užívání společných sportovních ploch a okolní zeleně. Důležitým tématem bylo zapracování plynulého kontaktu obyvatel domů se zelení. Proto bylo hlavním úkolem ponechat co největší plochu okolního pozemku jako soukromou zeleň. Ideální místo pro aktivní odpočinek obyvatel. Přízemní byty mají svou předzahrádku a tím to je vyvážen jejich handicap. Zahrádky jsou odděleny živým plotem od společného sportoviště či případného parku, které slouží okolním objektům.

Ačkoli byty jsou koncipovány jako startovní, obyvatele těchto domů by zde neměli mít pocit, že bydlí v tzv. stavební buňce. Fasáda domu je jednolitá a tím je popřena vlastní konstrukce a dům působí jako klasický zděný. Navenek chaotické avšak logické rozmístění oken dotváří dojem určité individuality jednotlivých bytů a zároveň podtrhuje charakter sociální skupiny obyvatel, pro kterou je tento dům určen.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Dům je umístěn v souladu s urbanistickým plánem města Havířov a jeho bytovou výstavbou. Komplex bytových domů je umístěn na mírném jižním svahu. Výškové rozdíly mezi jednotlivými objekty jsou řešeny terasami, čímž je dotvořena jejich intimita a nevznikají tak nežádoucí průhledy ze společného sportoviště či parku  na předzahrádky bytů( viz situace).

Chodníky k domům jsou navrženy jako částečně pojízdné, pro nezbytný dojezd hasičů, sanity  apod. Parkoviště je koncipováno klasicky jako kolmá stání podél slepé ulice na konci s točnou. Jednotlivá parkovací stání mohou být krytá. Využití modulu 6x3m s pozinkovanou konstrukcí s lehkým dřevěným opláštěním. Takto přistřešena stání dotvoří krytý dvůr s patřičnou intimitou celkového prostředí. Avšak vynecháním jednoho pole bude docíleno atraktivního průhledu kolem procházejícím osobám.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Architektonické řešení vychází z myšlenky „bydlení pro mladé rodiny“. Této myšlence je přizpůsobena architektura domu. Architektonické řešení je podmíněno použitým modulem kontejnerů. Veškeré ustupující a vystupující konstrukce jsou posunuty o modul kontejneru.

Fasády domu jsou zatepleny a omítnuty hladkou omítkou, vystupující a ustupující lodžie jsou v odlišném barevném provedení a zvýrazňují tak plastičnost domu.

Chaotické rozmístění okenních otvorů, avšak logicky umístěných dle účelu místnosti vytváří pocit určité individuality. Ze světlosti otvoru jde snadno rozpoznat, co se za skly ukrývá - obývací pokoj, ložnice či  koupelna a podobně. Takzvaný chaos podtrhuje charakter dnešní doby a určité nejistoty.                                                                                                                           

Dispozice jednotlivých bytů jsou přizpůsobeny uživatelům domu. Přičemž bylo myšleno i na více početné rodiny např. propojením dvou bytových jednotek (přidáním či ubráním pokoje).

Byty typu :        1.NP               2x 3+KK

                                                  1x 4+KK

                                                  1x 2+KK              

2.NP              2x 3+KK

                                                  1x 4+KK

                                                  1x 2+KK

3.NP              2x 3+KK

                                                  1x 4+KK

                                                  1x 2+KK

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Základy

Uložení kontejnerů na ŽB patky, které jsou založeny v nezamrzané hloubce. Sokl je navržen jako cetris deska s tepelnou izolací z důvodu promrzaní prostoru pod objektem.

Nosné konstrukce

Použití kontejnerů sdružených do objektů, v 1.NP rámy kontejnerů opatřeny  dvojicí pomocných  vzpěr. Použití kombinace modulů 9x3 a 6x3.  Pro balkony a lodžie použit modul 3x3 jako přídavný prvek a nadstandardní řešení.

.Svislé konstrukce

Obvodové sendvičové stěny systém FERMACELL na vnější straně opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s armovanou omítkou.

Příčky akusticky děleny od nosných konstrukcí a se zvukovou izolací. Bytové příčky sádrokartonové s požární odolností.

Vodorovné konstrukce

 Nosná konstrukce kontejneru s akustickou a tepelnou izolací. V 1.NP  u podlahy a 3. NP u stropu dostatečně tepelně izolována.

Schodiště

Schodiště ocelové s dostatečnou požární odolností. Požární odolnost docílena navýšením dimenze ocelové konstrukce, nebo protipožárním nátěrem.

Střecha

Dřevěné fošnové pultové vazníky s bedněním opatřeny hydroizolační fólií. Odvod vody řešen zaatikovým žlabem.

Podlahy

Dřevotřísková konstrukce + kročejová izolace. Povrch dle účelu místnosti, PVC, laminátová podlaha, keramická dlažba.

Výplně otvorů

Okna z plastových profilů s bílými rámy se zasklením izolačním dvojsklem. U jednotlivých bytů se bude lišit hloubka osazení oken v ostění, tímto bude docíleno větší plastičnosti celku. Vstupní dveře z AL profilu s izolačním zasklením. Vnitřní dveře dřevovláknité, dýhované. Vstupní dveře bytu s požární odolností.

Úpravy povrchů

Nátěry na sádrokartonové příčky. V mokrých provozech stěny opatřeny keramickým obkladem.

ÚT

Vytápění je řešeno elektrickými přímotopy. Přímotopy opatřeny individuelními měřiči teploty a regulací.

VZT

WC a sociální místnosti budou odvětrány nuceně podtlakově pomocí ventilátorů, přívod bude zajištěn infiltrací z chodeb. Odvod vzduchu nad střešní rovinu.   

ZT

Vnitřní kanalizace.

Vnitřní kanalizace bude rozdělená podle druhu odváděných vod na  splaškovou, dešťovou. Kanalizační odpady vč. připojovacího potrubí budou provedeny z trub polypropylénových systém HT. V I. NP nad podlahou budou na všech osazeny čistící kusy. Kanalizační svody budou z trub PVC-KG. V prostoru pod 1.NP budou odpady tepelně izolovány.

Vnitřní vodovod.

Teplá voda bude připravována v zásobnících vody o celkovém obsahu 300 l. Zásobníky TUV osazeny  v podschodišťovem prostoru v 1. NP. Cirkulace TUV bude nucená pomocí cirkulačního čerpadla. Rozvody vody budou osazeny sádrokartonových příčkách. Rozvod pro hydranty bude z trub ocelových závitových pozinkovaných, zbývající bude z trub PPR PN 16.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže