6. ročník (2012)

Návrh domova pro seniory systémem prostorové modulace Praha Strašnice

Petra Holubová

Koncept

Zadané území pro návrh domova pro seniory se nachází ve velmi složité situaci. Lokalita je mezníkem mezi zástavbou řadových a panelových domů a podmínky pro další výstavbu jsou značně omezující. Navíc se území svažuje směrem na sever. Místo je nyní zanedbané, na druhou stranu je také používáno jako zkratka a je vcelku frekventované. Tato funkce byla zachována. Intimní zóna pokojů je oddělena spojovací s chodbou a na druhé straně je navržena pěšina s lavičkami sloužící jak obyvatelům domova tak místním.

S přihlédnutím k faktorům okolní zástavby, návrh vychází z modulové stavebnice dvou na sebe navršených jednotek, které se řetězí a tvoří jednotlivé pokoje spojené navzájem společnou horizontální komunikací. Vzhledem k okolní zástavbě se v návrhu kladl důraz na nízkopodlažnost celkové stavby. Tohoto cíle bylo dosaženo v souvislosti se zmiňovaným svahem do kterého se zasouvá spodní patro pokojů. Pod ním jsou ještě umístěna parkovací stání. Tímto bylo dosaženo, že se objekt jeví jako jednopodlažní zvláště z jižní strany

Moduly

Navršené jednotky jsou spojené principem horizontálního natočení. Dolní patro pokojů je založeno na systému atria, které do pokoje přivádí dostatek světla, jelikož je okno směřováno k jihu. Atrium je tvořeno zahrádkou a terasou, jež tvoří součást pokoje. Horní pokoje jsou posazeny kolmo na spodní a střecha spodního modulu tvoří terasu doplňující vybavenost horního pokoje. Hygiena je situována přímo nad sebou, aby se zajistil co nejjednodušší odvod.

V důsledku nevyužité plochy nad stávající tiskárnou domov využívá možnosti umístit nad tiskárnu společenskou část - multifunkční místnost určenou pro stravování a kulturní život s rozlehlou terasou.

Hlavní vchod je uvažován ze severní strany a navazuje na něj hala s recepcí a výtahem a pokoj ošetřovatelky. Individuální vedlejší vstup na karty je také ze severu.

Technické řešení

Všechny moduly - jak pokoje tak společné prostory jsou tvořeny jedním modulem o rozměru 3,6 x 3,6 x 9,2 m. Dále je počítáno s železobetonovými stěnami a sloupy v oblasti garáží a železobetonovými opěrnými stěnami zachycující tlaky okolní zeminy v dolním podlaží pokojů. Fasáda je obložena deskami světlé barvy.

Bilance

Počet pokojů: 8

Počet parkovacích míst: 14

Počet místností pro ošetřovatelku: 1

Plocha pokoje horní patro: 26.7

Plocha terasy horní patro: 20.2

Plocha pokoje dolní patro: 26.7

Plocha atria dolní patro: 48.6

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže