1. cena | 5. ročník (2011)

Návrh vysokoškolského objektu Sting - Brno Jundrov

Ing.arch. Ondřej Mundl

Koncept

Při řešení dostavby nové budovy do stávajícího vnitrobloku vždy nastane otázka, kam až lze posunout hranici mezi ulicí a soukromými

pozemky. O to klíčovější rozhodnutí je to v případě, jedná-li se o dostavbu školy, veřejné instituce, do prostoru soukromých zahrad.

Jako logické řešení se nabízí obnovení původního školního dvoru jako fungujícího poloveřejného prostoru, do kterého proudí život ze strany ulice a rovnocenně vstupuje zeleň vnitrobloku. Pravoúhlý dvůr je čitelně vymezen hmotami stávající školy a novou přístavbou, jenž dohromady tvoří prstenec, ve kterém cirkuluje provoz školy. Nová budova respektuje klid a soukromí vnitrobloku, veškerá okna učeben a vstupy jsou orientovány do nově vzniklého dvoru a sokolními zahradami je spojována pouze vegetací prorostlými fasádami a zelenou pochozí střechou. Vzniká tak symbióza zdánlivě odlišných funkcí na jednom místě.

Provozní řešení

Nová přístavba je napojena ke stávající škole ve dvou místech, v přízemí a ve třetím patře, pomocí spojovacího krčku. Komunikace tak vytváří pomyslný prstenec, v jehož centru se nachází srdce školy aula.

Vstupovat do něj lze třemi vchody, stávajícím vstupem znároží ulic Nálepkova a Stromovka, znově vzniklého dvoru školy a z patia, nacházejícího se na pochozí střeše auly v úrovni druhého patra.

Učebny pro padesát studentů jsou řešeny se dvěma vstupy a posuvnou příčkou, takže je lze flexibilně rozdělit dle potřeby na menší. Od komunikace jsou odděleny průběžnými vestavěnými skříněmi, díky čemuž se minimalizují potřeby samostatných šaten a skladovacích prostorů.

Při návrhu byl kladen důraz, aby přístavba nabízela nové funkce jak studentům, tak i svému okolí. Proto byl vpateru při ulici Stromovka vyčleněn pronajímatelný prostor, sloužící například jako internetová kavárna, planografie či obchod. Aula školy byla navržena se samostatným bočním vchodem s nezbytným zázemím, takže ji lze samostatně využívat ve večerních hodinách pro veřejnost ke vzdělávacím nebo kulturním akcím.

Technické řešení

Horizontální i vertikální konstrukce podzemních garáží jsou železobetonové, dimenzované na zatížení hmotou školy a vegetační střechy. Samotné budovy jsou postaveny s maximálním využitím modulové technologie z nízkoenergetického prefabrikovaného modulu KOMA Comfortline M3 o rozměrech 12 x 3.6 x 2.5 m pro aulu a 11.2 x 2.2 x 3 m pro učebny. Obvodový plášť je montovaný z panelů, zateplen izolací z minerálních vláken tl. 250 mm, s předsazenou prosklenou fasádou. Průběžné pásové okno auly je tvořeno copilitovým velkoplošným zasklením. Venkovní schodiště je železobetonové, spojovací krček je řešen jako ocelová konstrukce zasklená izolačním dvojskem. Materiály vinteriéru jsou voleny s maximální estetickou a užitnou hodnotou s ohledem na pořizovací náklady a možnosti pozdější obnovy. Leštěný beton na podlahách a nábytek z truhlářské překližky kontrastuje s bílou omítkou a nátěrem přiznaných ocelových konstrukcí kontejnerů.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže