3. cena | 5. ročník (2011)

Návrh vysokoškolského objektu Sting - Brno Jundrov

Ing.arch. Andrea Kubná, Ing.arch. Ondřej Lipenský, Ing.arch. Michal Volf

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

BILANCE

Zastavěná plocha: 950 m2 (budova s parkovištěm 670 m2, aula 280 m2 )

Počet tříd: celkem 10 tříd pro 468 studentů

1 x třída pro 24 studentů (po 40 m2)

8 x třída pro 48 studentů (po 61 m2)

1 x třída pro 60 studentů (po 72 m2)

Aula: 260 m2 pro 225 lidí (15 řad po 15 osobách)

Další prostory:

1 x knihovna (72 m2)

1 x PC učebna (72 m2)

1 x kabinety pro 12 vyučujících (72 m2)

1 x venkovní atrium ve 3.NP (72 m2)

Počet krytých parkovacích stání: 22 (až 24 viz níže)

Modul: 3,3 x 13,2 x 3,6 m

 

KONCEPT

V hledání správného řešení pro nás byly důležité 3 věci:

1) co nejlepší funkční využití daného pozemku

2) zachovat dvůr a vytvořit z něj atrium, veřejný prostor

3) poukázat na jiný způsob chápání práce s modulem

1

 Program stanovený zadáním se nám zdá předimenzovaný vzhledem k prostorovým poměrům daného pozemku.

Abychom jeho požadavkům vyhověli, a zároveň poskytli novostavbě školy zázemí pro další vhodný program (počítačová učebna, knihovna…), zvolili jsme kompaktní formu objektu, která zabírá relativně málo volné plochy.

Důležitým aspektem našeho návrhu byla výška okolní zástavby. Novostavbou školy navazujeme na hlavní římsu stávající budovy, takže na sebe oba objekty pohledově navazují.

2

 Pozemek zastavujeme pouze v jeho severní části a vytváříme tak prostorné atrium pro studenty. Hlavní vstup do nové budovy i do atria je z ulice Stromovka mezi starou a novou budovou. Atrium by se mělo stát srdcem školy, mělo by být místem, kde budou studenti trávit čas mezi výukou, bavit se, jist nebo odpočívat. Pobytová tribuna může sloužit např. i jako hlediště letního kina. Tribuna je potažena jemným tahokovem, takže do auly pod tribunou jde stropem tlumené světlo. Na západní straně pozemku zachováváme dvě vzrostlé borovice.

3

Myslíme si, že modulová výstavba nemusí působit pouze jako stejné krabičky vyskládané na sebe, jak je tomu u mnoha jiných projektů zvykem. Modul/kontejner, chápeme jako stavební prvek. Podobně jako se každý zděný dům nepodřizuje vzhledu a rozměrům cihly, i kontejner lze vnímat jako prvek otevírající zcela jiné možnosti než napovídá první zkušenost s jeho přirozeným tvarem. V našem případě vytváříme volný prostor, členěný pouze skleněnými příčkami. Modul je tu patrný až jako by druhotně. Toto popření modulu pak zdůrazňuje tahokovový obal celého objektu, pod kterým můžeme racionální mřížku spíš jen tušit.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Nová budova má 4 podlaží. V suterénu se nachází garáže pro 22 aut (uvažujeme komfortní stání š.2,5 m, v případě aplikace min. stání š.2,2 m při severní stěně bychom dosáhli požadovaného počtu 24 parkovacích míst), technické zázemí a prostory pro jízdní kola studentů.

Zároveň je na úroveň suterénu situována i školní aula, která je vytvořena stupňovitě ze stejného modulu jako nová škola, a vytváří svoji střechou tribunu atria.

První patro je vstupním podlažím, jeho podlaha je na stejné úrovni jako podlaha chodby ve stávající budově a vchod do novostavby se nachází naproti ústí hlavní chodby stávající budovy. Nad tímto prostorem navrhujeme pouze zastřešení tak, aby mezi oběma budovami mohli studenti rovnou procházet do atria ve dvoře.

Ve vstupním podlaží se dále nachází vstupní hala s barem, vstup do auly a 2 učebny.

Jádro se schodištěm, výtahem a wc je umístěno uprostřed patra při severní straně, abychom získali co největší využitelný prostor pro zadaný program. Ve 2. a 3. podlaží jsou pak učebny, doplněné knihovnou a kabinety, resp. otevřeným atriem a počítačovou učebnou.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Abychom co nejvíce využili předností modulové výstavby, navrhujeme pracovat pouze s jedním modulem rozměrů 3,3 x 13,2 x 3,6 m. Délkou modulu přesahujeme doporučených 12 m, ovšem vzhledem k tomu, že máme pouze jediný modul, předpokládáme, že výrobně ani dopravně by nebyl problém stavbu při současných technologiích realizovat.

Abychom nepřesáhli 3 patra modulů nad sebou, navrhujeme jako základ pro moduly betonové stěny garáže v suterénu. Na betonových stěnách spočívá i objem auly.

Moduly jsou skládány vedle sebe napříč tak, aby vytvořili nedělený jednolitý prostor. K tomu přispívá aplikace podhledu, který zakrývá průvlaky. Moduly jsou na čelech opatřeny skleněnými tabulemi, před kterými je přetažena vrstva jemného tahokovu.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

V interiéru je na podlaze světlá litá podlaha, podhled je průsvitný z mléčného skla. Příčky mezi provozy jsou prosklené, je možné je zatáhnout závěsem.

Celá budova je přetažena pláštěm z tahokovu. Ten má několik funkcí: sjednocuje objem budovy a potlačuje typické rysy modulů, pomáhá ztužit čela modulů (zavětrování), částečně stíní učebny před jižním sluncem. Materiálově odděluje nové od starého.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže