5. ročník (2011)

Návrh vysokoškolského objektu Sting - Brno Jundrov

Ing.arch. Pavel Vild, Ing.arch. Jane Zemek

POPIS PROJEKTU BILANCE

počet učeben: 10

počet parkovacích stání: 25

zastavěná plocha: 1078 m2

celková užitná plocha: 2927 m2

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:

V dnešní situaci plní zeleň na parcele mezi klasicistním objektem školy a rodinným domem s garáží, velmi vhodný propojovací prvek, který doplňuje jak rozdílnost architektury, uliční čáry i výškového řešení obou budov. Proto jsme se snažili toto místo co nejvíce odlehčit a doplnit zelení. Většina hmoty objektu je tedy situována na severu a východě řešeného pozemku.

Odstup od hranice pozemku je na těchto stranách volen z důvodů údržby, přirozeného osvětlení garážového prostoru a uspořádání sousedních pozemků. Na jižní straně je odstup volen z důvodů oken tříd v existujícím objektu. Architektonický výraz je převážně střídmý a kompaktní, kompaktnost podporují i vertikální linie lamel nacházející se na většině stran objektu. V případě oken jsou lamely posuvné i natáčecí.

KONCEPT:

Koncept je založen na propojení nově navrhované budovy a stávající pomocí atria se zelení, posezením, rozptylovými plochami a možností konání velké škály akcí. Výšková úroveň 1NP je nastavena jako převážná většina již existujícího objektu, tedy +1,3 m nad terénem přilehlé ulice. To umožňuje: pohodlné výškové propojení se stávajícím objektem, mělkého zapuštění garáží a tedy i krátká příjezdová rampa, využití maximální výšky kontejnerů pro jednotlivá podlaží, respektování výšky římsy již existujícího objektu.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ:

Vstup do objektu nové budovy je možný z ulice Stromovka pomocí schodiště či rampy přes zádveří do atria. Z atria jsou přístupné prostory auly. Přístup do učeben je umožněn pomocí horizontálních komunikací - pavlačí. které jsou napojeny na vertikální komunikace (výtahy, schodiště).

V suterénním prostoru je vytvořen parking, skladovací prostor a studovna s knihovnou.

V aule jsou sedala schodovitě uspořádány, rozdíl mezi výškou podia prostorem před pódiem je 0,6 m. Dále se zde nachází prostor pro učitele jenž obsahuje velkoprostorový kabinet, který je možný rozdělit na tři menší kabinety, před-prostor s posezením, kuchyňku, sociální zařízení a dva konzultační prostory. V suterénu pod větší částí prostoru atria se nachází studovna s knihovnou pro 60 studentů.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ:

Pro nový objekt školy je využita modulová technologie. V suterénní části je vytvořena betonová vana ve které jsou ocelové podpory. Na ně jsou stohovány jednotlivé kontejnery. Kontejnery v západní části jsou podepřeny ocelovými konzolami. Podlahu atria tvoří ocelová konstrukce.

Zastřešení atria tvoří lehký obvodový plášť. Obvodový plášť je montovaný z panelů.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže