5. ročník (2011)

Návrh vysokoškolského objektu Sting - Brno Jundrov

Bc. Jan Tyrpekl - TU Liberec

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Navržené řešení se komplexně zabývá celým areálem soukromé akademie STING v Brně Jundrově. Reaguje na stávající stav, vhodně ho doplňuje - především modulárními prvky společnosti Koma a maximálně využívá pozemek určený k dostavbě nového objektu.

Původní objekt z konce 19. stol. byl několikrát dostavován a postupem času doznával četných změn, které degradovaly jeho architektonickou hodnotu. Návrh reaguje také na tyto skutečnosti a odstraňuje nadbytečné a provozně složité části starého objektu. Díky tomu dochází k prosvětlení a uvolnění prostoru - ve dvoře vzniká atrium, které je komunikačním srdcem a spojovacím prvkem starého a nového objektu. V neposlední řadě vytváří živý prostor, ve kterém se studenti mohou potkávat, diskutovat či odpočívat. Důležitým prvkem atria je knihovna, která je vykonzolovaná ve 2.NP. Schody v atriu slouží také jako sekundární prvek k sezení. Kolem atria jsou seskupeny všechny provozy. V původní budově jsou umístěny hlavně třídy, šatny pro studenty a hygienické zázemí. Jsou zachovány oba dva vstupy – jedním vstu­pujeme přímo do atria, druhý je určen pro studenty a vede do šaten. Vstoupit do areálu je možné také vstupem nové budovy z ulice Stromovka. Zde je umístěn rovněž vjezd do podzemních garáží, jejichž ka­pacita je 25 parkovacích míst. Parkování je navrženo v 1.PP pod celým novým objektem. V tomto podlaží se nachází také technické zázemí.

Dále na atrium navazují nové provozy, které jsou kromě auly navrženy z modulů Koma. Jedná se o nové třídy, které se dají dodatečně rozdělit, a kabinety učitelů. Třídy jsou koncipovány na klidnější straně pozemku s výhledem do zahrad. Ozeleněním fasády směřující do zahrad se objekt stává méně rušivým a je příjemným elementem pro zvýšení koncentrace studentů. Jedna třída se nachází na střeše stávajícího objektu u ulice Nálepkova. Kabinety učitelů jsou umístěny u ulice Stromovka, komunikují s klidnou ulicí velkým prosklenými plochami. Aula s kapacitou 200 studentů taktéž navazuje na atrium a je z ní umožněn výhled do zeleně. Pod stupňovitou podlahou auly je umístěn sklad a technické zázemí. Nad aulou nalezneme zasedací místnosti učitelů a na ni navazující terasu s pergolou. Studentům jsou k relaxaci k dispozici ještě dvě střešní terasy a podkrovní prostor ve staré budově.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Konstrukčně je přístavba řešena jako kombinace dvou systémů. Návrh se snaží o, co největší využití modulů Koma. Pro potřeby velkých rozpětí je použita ocelová montovaná konstrukce, která zachovává výhody modu­lového systému na staveništi (rychlá montáž, suché procesy atd.).

Z modulového systému Koma jsou navrhnuty třídy a kabinety, které jsou umístěny po stranách atria, a které ho uzavírají. Dále je ze systému řešena knihovna, kiosk a toalety. Jedna ze tříd je řešena jako střešní nástav­ba. Celkem je v projektu požito 66 modulů tří velikosti, které ale dodržují základní modul 3 metry. Atrium a aula jsou zastřešeny pomocí montované ocelové konstrukce.

Větrání u kabinetů je umožněno bočními kovovými panely, třídy jsou odvětrávány pomocí vzduchotech­niky. Technické instalace jsou vedeny především pod stropem a kryty pororoštem.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Vnější stěny modulů jsou řešeny jako sendvičová konstrukce. Budova je opláštěna kovovými panely, které výrazně odlišují nový objekt od starého. Tento přístup můžeme pozorovat také v atriu - nová část se svým technicistním působením staví proti romantickému pojetí staré budovy a vytváří zajímavý kontrast. V interiéru jsou viditelné rovněž kovové konstrukce a prvky, které jsou doplněny světlým dřevem jako hlavním elementem. Třídy jsou proskleny sklem s potiskem, který zabezpečuje určitou míru soukromí, ale zároveň možnost komunikace.

Cílem návrhu bylo vytvořit příjemný prostor pro výuku i volný čas studentů s dostatečným zázemím a rovněž velkoryse pojatou a reprezentativní školu, i když jen na velmi malém pozemku.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže