5. ročník (2011)

Návrh vysokoškolského objektu Sting - Brno Jundrov

Ing.arch. Anna Háblová

ZADÁNÍ

Cílem bylo navrhnout přístavbu k vysokoškolskému objektu v Jundrově, okrajové obci Brna. Důraz byl kladen především na funkčnost, ekologičnost a ekonomičnost.

KONCEPT

Návrh vychází ze stávající budovy, které se stává protipólem a se kterou se propojuje. Obě budovy tak vytvářejí intimní dvůr. Vstup do objektu je z ulice i ze dvora. Dispozice jsou řešeny tak, aby umožňovaly variabilní řešení vhodné i pro jiné lokality. Chodby jsou navržené na šířku modulu jakožto místo pro setkávání i spočinutí. Na střeše objektu je řešeno golfové hřiště jako místo setkávání pedagogů i studentů, jako symbol ve spojitosti s ekonomickou školou. Voda zachycená zatravněnou střechou je používána jako užitková voda v objektu. Kromě podzemního parkoviště a připojovacích chodeb se stávajícím objektem je celá stavba navržená z modulů.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Objekt je řešen z modulů o rozměrech 3x3x9 m. Fasádu tvoří panely z izolačního trojskla, které mají na sobě napnuté nedávno patentovaný materiál na bázi bimetalu reagující na tepelnou změnu. Podle intenzity slunečního záření se chlopně stahují, nebo naopak roztahují (rozrolovávají). To vytváří fasádu, která je neustále v pohybu, poskytuje potřebné stínění při intenzivním slunečním záření a nevyžaduje dodatečnou energii. Vnitřní stěny podél chodeb jsou tvořeny barevnými průsvitnými plasty, které mohou být nasvíceny barevnými diodami. Schodiště je kovové typové.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže