5. ročník (2011)

Návrh vysokoškolského objektu Sting - Brno Jundrov

Ing.arch. Martin Krtouš

KONCEPCE

- navrhována je čtyřpodlažní dostavba stávajícího objektu školy

- dostavba je koncipována jako doplnění stávající hmoty na čtvercový blok, v jehož centru bude umístěna posluchárna a vstupní foyer

- hlavní průčelí doplňuje hmotu stávajícího objektu, je navázáno na hlavní i spodní atikovou římsu. Klec hřiště, umístěného na střeše jako "zrcadlení" zvýrazněného hlavního vstupu

- využití prostorů na střeše pro hřiště a terasu

- maximalizace možností přirozeného osvětlení a příčného provětrání

- v navrhovaném 1.NP je umístěn parking a technické zázemí objektu (topení, vzduchotechnika), umožněn je příjezd nákladních vozidel

- ve stávajícím 1.NP je v centru dispozice umístěno vstupní prosklené foyer (chápáno ja centrální společenský prostor školy) a v návaznosti na něj pak přednáškový sál

- ve 2-3. NP jsou umístěny především učebny, ve 4.NP pak navíc i kabinety, hřiště a terasa

- hlavní hmota je dispozičně pojata jako trojtrakt (učebny-chodba-technické, komunikační a hygienické zázemí)

- prostorová akustika a křivka viditelnosti v posluchárně nebyly detailně posuzovány

- navrhované schodiště propojuje stávající a navrhované objekty tak, aby byly využity vždy podesta a mezipodesta

- bezbariérové propojení navrhovaných a stávajících objektů

- úpravy stávajícího objektu: propojení navrhovaného foyer a stáv. šaten, vestavba výtahu a jeho předprstoru v jižním křídle, výhledově je uvažováno s využitím podkroví

- doporučuje se rozšiření stávajících prostorů šaten a WC na úrovni 1.NP na úkor místností při hlavním vstupu (byt správce ?)

- ponechán stávající hlavní vstup do budovy (doporučuje se doplnit bezbariérové řešení)

- stávající prostory v 1.PP budou zpřístupněny navrhovanou chodbou mezi novou posluchárnou a stávajícím objektem na úrovni 1.PP

BILANCE

- obestavěný prostor: cca 10000m3

- 10 učeben pro 50 žáků á 75 m2 (dělitelné 25/25)

- 28 parkovacích stání (při maximálním využití)

- přednáškový sál pro 200 posluchačů

KONSTRUKCE

- základy: předpokládá se aplikace vrtaných pilot v kombinaci s mikropilotami pro podchycení stávajícího objektu

- na úrovni 1.NP: želbet monolitocká (příp. montovaná) konstrukce

- posluchárna: montovaná ocelová konstrukce, ocelové sloupy, příhradové vazníky v rámci výšky světlíků

- pro konstrukce 2, 3, a 4. NP: mobilní kontejner o základním modulu 3,2x3,4x6,4m (derivát čtverce 3,2x3,2m)

- modul želbet konstrukcí: 9,6x6,1 (4 parkovací stání á 2,4m)

- materiály: pohledový beton (na úrovni 1.NP), kontejnery - komaxit (příp. elox) polomatný v kombianci odstínů bílé a antracitově šedé, na fasádě by bylo počítáno s aplikací treláže

- výplně otvorů: hliníkové v odstínu antracitově šedé, předpokládá se aplikace požárního a bezpečnostního zasklení

- minimalizace zemníh prací

- náhrada kácené zeleně novou výsadbou v rámci pozemku investora

- při severní hranici je ponechán protor pro manipulaci montážní techniky (autojeřáb). Prostor bude využit jako parkoviště.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže