5. ročník (2011)

Návrh vysokoškolského objektu Sting - Brno Jundrov

Jiří Šerek - VUT FA Brno

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Čtyřpodlažní přístavba zhotovená systémem modulární výstavby kapacitně rozšiřuje stávající akademii. Nová budova vytváří další křídlo, které komplex hmotově uzavírá a vymezuje vnitřní atrium. Zároveň je v 1.NP dosaženo maximální prostupnosti, což umožňuje zajistit dostatečnou plochu pro příležitostné parkování.

Nová přístavba je v prvním nadzemním podlaží provozně propojena se stávající budovou. Má samostatný vstup do ulice a do dvora. První podlaží je z poloviny sestaveno z modulů bez výplňových stěn. Slouží jako průjezd do dvora a kryté stání pro 8 aut. Druhá část funguje jako hala – místo pro setkávání, odpočinek a společenské akce studentů a pedagogů. Prostor je vybaven křesly, kavárenskými stolky, bufetem, společnou kuchyňkou, šatnou s uzamykatelnými skříňkami a sociálním zařízením včetně WC pro osoby s handicapem.

Z haly je přístupný i polouzavřený dvůr kombinující funkci zeleného venkovního prostoru s funkcí parkoviště pro 16 aut. Místo obligátního asfaltu je parkovací povrch tvořen vegetačními dílci prorostlými travou, volná místa jsou doplněna stromy. Komunikační trasa mezi starou a novou budovou má charakter obytné terasy a je vybavena mobiliářem.

Druhé až čtvrté podlaží nového objektu je určeno výuce. Nazchází se zde celkem 10 tříd pro 48 žáků s možností rozdělení mobilní přepážkou na dvě části. Všechny třídy jsou zleva osvětleny. Na vnější prosklené straně jsou umístěny barevné slunolamy, které kromě estetické funkce a funkce zastínění dávají interiéru tříd osobitý charakter. Ve 2. a 3.NP se nachází i 10 samostatných kanceláří pro vyučující. Ve 4.NP je umístěna aula pro 200 lidí, kde je z prostorových důvodů využito modulů s maximální výškou 3,6 metrů. Každé podlaží je vybaveno sociálním zařízením. Všechna podlaží jsou propojena jednoramenným schodištěm a z důvodu bezbariérového přístupu i výtahem umístěným v modulu.

Na výstavbu je použita modulová síť o velikosti 2,9 x 2,9 m. Typická výška podlaží je 2,8 m, pro aulu ve 4.NP a nový vstup do ulice Stromovka je výška modulu 3,6 m. Pro usazení do mírně svažitého terénu je konstrukce umístěna na vyrovnávací ŽB desku kombinovanou s ŽB pasy. Fasáda budovy má povrch z černého plechu, před který jsou předsazeny vertikální lamely z modřínového dřeva bez povrchové úpravy. Před prosklené stěny tříd jsou upevněny slunolamy z cementotřískových desek se škálou různých barevností. Střešní krytinu tvoří TiZn plech. Obkladem interiéru je laminovaná bílá dřevotříska, podlahová krytina PVC. Dvůr je z větší části zatravněn (pro zpevnění použita plastová vegetační síť), obvod lemuje terasa z borovicového dřeva opatřená ochranným nátěrem.

BILANCE OBJEKTU

1.NP

kuchyňka      7,3 m2

šatna              15,1 m2

hala                165,3 m2

toalety                        23 m2

 

2.NP

třída                4 x 63,9 m2

kancelář        5 x 7,3 m2

toalety                        23 m2

chodba          92,2 m2

 

3.NP

třída                4 x 63,9 m2

kancelář        5 x 7,3 m2

toalety                        23 m2

chodba          92,2 m2

 

4.NP

třída                2 x 63,9 m2

aula                196 m2

toalety                        23 m2

chodba          66,7 m2

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže