5. ročník (2011)

Návrh vysokoškolského objektu Sting - Brno Jundrov

Bc. Uladzislau Karniashku - ČVUT FA Praha

POPIS PROJEKTU

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

celková plocha objektu: 1200m2

zastavěná plocha: 602m2

počet parkovacích stání: 18

počet krátkodobých parkovacích stání: 6

ZADÁNÍ

Cílem bylo zpracování architektonického návrhu novostavby vysokoškolského objektu pro soukromou akademii STING v Brně Jundrov. Nový objekt je chápán jako dostavba areálu školy, součástí řešení bude i propojení a vazby na stávající objekt. Základním konstrukčním nástrojem je nízko-energetický modulární systém KOMA - M3 – Komfort Line.

KONCEPT

Pozemek se nachází v Brně Jundrov, ulice Stromovka. Na sousedním nárožním pozemku Stromovka 1 akademie Sting vlastní klasicistní školní objekt. Okolí parcely je periferní rezidenční oblastí msta Brna.

Vstup do území je možný z přilehlé ulice s tím, že pro dopravní obslužnost slouží ulice Sokolovna. Parter v terénů ponechán volný s přímou návazností na parkovací stání. S ohledem na dopravu území je pak volně průchozí v celé své ploše. Charakter fasád je tvořený převážně homogenním odstínem laminátový kolorit.

Propojení se stávající budovou je navržené spojovacím modulem v druhém patře. S ohledem na zadání investora učební prostory byli rozdílený skleněnými interiérovými příčkami, celkem 10 tříd pro 50 studentů, které lze dodatečně rozdělit na aula pro 200 osob. Kabinety pro 10 pedagogů.

Budova je rozmístěna na pozemku tak, aby bylí maximalizovány sluneční zisky z jihu a východu. Severní fasády jsou chráněné větrovou clonou. Tím je docíleno snížení energetické náročnosti objektu.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Pro maximální využití modulové technologie jsou všechny jednotky navrženy pouze ve dvou základních schématech. Prostorový modul s rozměry 9,35 x 3,5 m a technický modul s rozměry 9,35 x 3,5 m. V technickém bloku je vždy umístěno hygienické zázemí včetně kuchyně. Tyto dva principy jsou pak následně použity ke konstrukci objektu.V přízemí je navržen kovový případně železobetonový nosný rám, na něj jsou následně jednotlivé kontejnery stohovány.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže