5. ročník (2011)

Dostavba areálu Súkromnej vysokej školy v Brne

BlueBox

Rozšírenie pôvodného objektu Sting modulovým systémom firmy Koma Modular o 10 tried, prednáškovú sieň, kabinety pre učiteľov a zodpovedajúce sociálne zariadenia.

Rozdelenie objektu do blokov umožňuje dostatočné oslnenie tried a zároveň harmonizuje s okolitou roztrúsenou zástavbou.

Jednotlivé objekty sú umiestnené a pootočené tak, aby si navzájom príliš netie­nili, a aby sa triedy v nich nerušili pohľadom.

Spojenie blokov uzavretými presklennými pavlačami poskytuje dostatok svetlých komunikačných priestorov a zároveň vytvára grafický jednotiaci prvok celého návrhu.

Naojenie na pôvodný objekt v dvoch častiach vytvára uzavretý okruh budovami a umožňuje rýchlší prístup do všetkých blokov.

Dostatok stretávacích priestorov pozitívne vplýva na kvalitu štúdia. Študenti majú ideálne možnosti na vzájomú komunikáciu a výmenu skúseností na viac­erých miestach vnútri budovy alebo v záhrade vrámci zelených terasách na ob­jektoch.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže