5. ročník (2011)

Návrh vysokoškolského objektu Sting - Brno Jundrov

Ing.arch. Martin Březina, Ing.arch. Václav Matějka

Stavební program:

učební prostory, celkem 10 třid pro 50 studentů, ktere lze dodatečně rozdělit na poloviny

aula pro 200 osob

kabinety pro 10 pedagogů

hygienické zařízení a kuchyňka

propojeni se stávající budovou

parkování alespoň pro 24 osobních automobilů

Bilance:

Na pozemku se nachází 24 parkovacích stání (22 v 1.PP a dvě invalidní v 1.NP)

Dále je zde umístěno 10 třid pro 50 studentů. Jednotlivé třidy mají vždy 100m2.

Všechny třidy je možno v budoucnu libovolně dělit dle potřeby.

Přednášková aula pro 200 osob umožňuje rovněž zcela samostatný provoz bez závislosti na zbytku objektu. Také proto zde byla navržena nova vrátnice a nezbytné zázemí.

V novém objektu bylo navrženo 5 kabinetů pro celkem 10 pedagogů. To vše doplněno o nezbytné zázemí (hygienické zařízení, kuchyňka), dále navíc také malý bufet a skladové prostory.

Kabinety jsou situovaný v klidné části nad přednáškovou aulou, jsou doplněny malým atriem pro studenty čekající na konzultace apod.

Budova je napojena na stávající objekt krčkem v 1.NP (viz výkresová část).

Na stavbu budou použity tyto modulové kontejnery:

Podlaží (d. x š. x v.) množství

1.NP 7,5 x 3,6 x 3,6 m ...16x (event. žb)

2.NP 7,5 x 3,6 x 3,6 m ...16x

7,4 x 3,2 x 3,6 m ... 2x

3.NP 7,5 x 3,6 x 3,6 m ...16x

7,4 x 3,6 x 3,6 m ... 2x

4.NP 7,5 x 3,6 x 3,6 m ...16x

6,5 x 3,6 x 3,6 m ... 4x

8,5 x 3,6 x 3,6 m ... 4x

Zastavěna plocha čini 825 m2

Koncept - hmotové řešení:

Vychází z elementárních prvků, které představuji tři krychle o hraně 15m, dvě z nich jsou rozbity na poloviny středovou komunikaci. Hmoty krychli jsou propojeny krčky, které svou polohou vytváří průhledy přes cely pozemek a svým směrováním cti průhledy vytyčené starou budovou. V krčcích mezi krychlemi jsou umístěny vertikální komunikace. Tím vzniká čistá a přehledná kompozice.

Okolní objekty jsou ve zřejmém rozporu a protikladnosti. Jižním směrem se nachází velký blok stávající školské budovy, severním směrem se nachází malé rodinné domky a východním směrem (přes silnici) se nachází kvádrová budova tělocvičny.

Objekt je obsloužen z ulice Stromovka. Nachází se zde samostatný vstup do nově navržené části areálu, vjezd do autovýtahu pro podzemní parking a dvě pohotovostní stání pro invalidy. Celá nova část objektu je řešena bezbariérově, v objektu jsou navrženy dva evakuační výtahy umožňující volný pohyb invalidů po budově. Napojeni na stávající budovu nebylo s ohledem na velký počet schodišť na různých místech staré budovy řešeno bezbariérově.

Fasády jsou rozčleněny čtverci dvou různých velikostí, které koresponduji s hlavními myšlenkami návrhu. Tímto se povznáší nad klasické členěni dle kontejnerů a rozehrávají hmotu objektu. Prosklené plochy jsou, stejně jako zbytek fasády, překryty perforovanými ocel. plechy, které sjednocuji charakter cele budovy a zároveň svoji texturou zjemňuji měřítko. V místech potřeby lze fasády zcela otevřít pomoci vyklápěcích venkovních okenic. Provedeni fasád ve výsledku značně odhmotňuje cely objekt a reaguje tak na drobné měřítko navazující zástavby. Na spojovacích krčcích se uplatňuje motiv prorůstání zeleně do objektu.

V celém návrhu byl kladen důraz na zajištění přirozeného osvětlení ve všech potřebných prostorách. Ze schématu dle odlišení jednotlivých funkci barvami je zřejmé, jak bylo dosaženo žádaného výsledku.

Konstrukce:

Na stavbu podzemního podlaží, části prvního nadzemního podlaží, výtahových šachet a schodišťových zdí bude použito žb konstrukce.

V případě, že nebude možno použit kontejnery se stohovatelnosti 4, bude cele prvni nadzemní podlaží rovněž ze železobetonu.

Nosná konstrukce chodeb ve spojovacích krčcích bude tvořena ocelovými I profily.

Konstrukce přednáškové auly bude ocelová.

Schodiště jsou navržena ocelová, z důvodu dosaženi maximální transparentnosti

komunikačních krčků.

Zaklad obvodové konstrukce tvoři systémově stěny modulárních panelů (tj. nosný kovový rám, tepelná izolace 200mm, int. a ext. fasádní desky), z exteriéru jsou na tyto panely namontovány desky z perforovaného plechu. Tyto desky se objevuji v podobě výklopných okenic také v místě okenních otvorů.

 

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže