1. cena | 1. ročník (2007)

Bytový dům se zahradami

Michal Krištof

Koncept návrhu

Hlavnou myšlienkou bolo spojenie obytných kontajnerov  so zeleňou v podobe súkromných záhrad ako základný kontrast a prienik celkovej flefibilnej hmoty. Zároveň tak vytvoriť spolupôsobiaci systém, ktorý ponúka kvalitné bývanie.

Témou súťaže bolo hľadanie možností využitia modulárnej výstavby, tá ma svoje špecifikácie, niektorú sú pozitívne a niektoré menej.  Ja som snažil vo svojoim návrhu podčiarknuť a vyzdvihnúť  práve tie pozitívne vlastnosti tohto stavebného systému.

Hlavnou pozitívou modulárnej výstavby vidím v možnej flexibilite a skladobnosti, v suchom  a rýchlom stavebnom procese. Tieto vlastnosti som využil pri návrhu bytového domu, teda témy, ktorá je mimoriadne aktuálna nielen u nás ale aj v celom svete. Bytov je nedostatok a práve navrhovaný systém umožňuje rýchlu a kvalitnú výstavbu bytov hlavne pre mladé rodiny. Táto výstavba by bola rýchla, investorovi umožňuje z rovnakých modulov pre 1+kk, 2+kk, 3+kk postaviť vždy iný dom a skladba bytov môže byť prisposobená aktuálnemu dopytu na trhu. Ku atraktivite prispievajú súkromné záhrady, ktoré sú prienikom základnej flexibilnej kompaktnej hmoty a ponúkajú nadštandardné bývanie v tejto triede bytových domov. Tým som spojil kvality bývania v rodinnom dome s kvalitami bývania v bytovom dome. Výraz domu je založený na nezakrívaní podstaty, práve naopak. Je to dom postavený z ,,kontajnerov,, preto jeho hmota je čistá  zo zásadmi skladobnosti,  architrávového systému, teda bremena a podpory. Na odĺahčenie hmoty, resp. ako kontrast ku kontajnerom slúži spomínaná zeleň, ktorá je súčasťou celkovej hmoty a výrazu bytového domu.

Dispozične ide teda o bytový dom pavlačový. Na každom z obytných poshodí sa nachádzajú 3 byty so záhradami. Výmery bytov su štandardné 1+kk 45m2, 2+kk 62m2, 3+kk 79m2.

Z konštrukčného hľadiska som vyuzil klasické moduly 3x3, 3x6 a 3x9m pre vytvorenie flexibilného systému. Podpory, su v rohoch sú z dutých spojitých profilov typu O, cez stred profilu prechádza zrážková voda zo strechy. Objekt je riešený ako 4-poschodový, stojaci na železobetónovom plošnom základe. Moduly sú k sebe skladané klasickým aditívnym spôsobom. V prízemí sa nachádzajú kočíkareň, parkovacie miesta napojené priamo na komuniáciu. Sú kruté systémom sklopných lamiel. Do 2., 3. a 4 poschodia kde sú byty sa ľudia dostávajú po schodiskách, resp. pomocou víťahu, ktorý je ku základnej hmote pripojený rovnako aditívnym spôsobom. Teda nie je nutnosťou, a môže aj nemusí byť použitý. Ja trvám na použití, kôli bezbariérovému prístupu do bytov. Do bytov sa ubytovaný dostáva po vodorovných pavlačiach, ktoré sú samostatnými modulmi 3x9 priskladanými ku hmote z bytov. Sú kryté lamelami. Kôli požiarnym predpisom o únikových cestách , a kôli možnosti mať okno do pavlače je prístup do samotných bytov riešený po lávkach. Toto odsadenie má aj zmysel kôli záhradám, kde sa vytvára odstup od pavlače.  Vertikálny systém modulov pozostáva z nosnej a nenosnej časti. Teda z nosného ocelového skeletu modulu a z výplne. Výplne sú vo fasáde riešené v jednoduchosti ako buď sklenené, alebo plné. Plné veĺkoplošné fasádne výplne sú z priesvitného betónu Litraconnu s vloženou izoláciou, alebo zo sendviču  betónu a tepelnej izolácie, potom na osvetlenie  slúžia pozdĺžne okná.  V ucelenosti a komlexnosti ide teda o systém prefabrikát ku prefabrikátu.

 

    

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže