5. ročník (2011)

Návrh vysokoškolského objektu Sting - Brno Jundrov

Karolína Mikitová, Nela Gottwaldová - VUT FA Brno

 

KONTEXT MÍSTA

Akademie STING sídlí v nedávno renovované klasicistní budově. Okolní zástavba je tradiční bloková, místy rozvolněná, se zahradami či předzahrádkami.

KONCEPT NÁVRHU

Klíčovou otázkou během návrhu bylo najít cestu k dialogu mezi velkou hmotou budovy Akademie Sting a okolní převážně jednopodlažní zástavbou rodinných domů.

Stavební program je poměrně objemný. Nechceme šetřit na plochách učeben, potenciál pro úsporu spatřujeme v minimalizaci komunikací, proto hledáme provozně racionální, maximálně čisté a efektivní řešení. Jako nejvýhodnější shledáváme doplnění bloku zástavby do „U“ velmi kompaktní hmotou. Díky tomu vytváříme vzdušné chráněné nádvoří, téměř atrium, které po rekultivaci bude sloužit k rela-xaci studentů i pedagogů.

Přístavba se obrací k rodinným domům pouze dvěmi podlažími, 3.NP je ustupující a odlehčené jak hmotově, tak materiálově.

Bezbariérové řešení považujeme v dnešní době za samozřejmost. Přístavba je se stávající budovou takto propoje­na ve všech podlažích. Komunikační jádro umisťujeme tak, aby zajistilo bezbariérovost jak pro novostavbu, tak i pro stávající budovu.

Konstrukce auly i vertikálního komunikačního jádra je navržena ocelová, aby byl v celém objektu přístavby zachován princip (de)montovatelnosti.

Kompaktní charakter přístavby má provozně-prostorové důvody. Současně je ale vhodný i z hlediska energetických úspor.

V návrhu zohledňujeme i další principy energeticky efek­tivního stavění. Energetické úspory nejsou jen o drahých technologiích a metrech krychlových izolace. Nejvíce může ovlivnit architekt uplatněním poměrně snadných, ale účinných principů v samém počátku úvah o formování domu.

Proto otevíráme jižní fasádu slunci a naopak severní řešíme kromě 3.NP bez oken. K regulaci pasivních solárních zisků slouží stínící předokenní panely, které jsou provedeny ze stej- ného materiálu jako fasádní obklad. Vzniká tak živá fasáda proměnlivá v čase. Stínící panely podporují hravý charakter, o který usilujeme v celém návrhu od hmotové koncepce po řešení povrchů, barevnosti a detailů.

Naší představě o tom, že škola by měla být hravá, dobře vyhovu­je polykarbonát (makrolon) – speciální forma komůrkového plexiskla. Navrhujeme jej jako fasádní obklad v průsvitném, částečně probarveném provedení. Do interiérů se propisuje v prostorách chodeb a některých tříd a přináší další světelnou kvalitu.

Polykarbonáty nové generace jsou velmi odolné proti poškození povrchu či rozbití (účinné proti vandalům, bezpečné při použití místo zasklení na některých chodbách), současně mají výborné tepelně-izolační vlastnosti. Výhodou je také nízká pořizovací cena a snadná údržba. Rastr polykarbonátových desek vychází z rastru klasicistních okenních šambrán.

Dalšími materiály jsou skleněné výplně (pokovená izolační dvojskla) a tmavě šedý cembonitový obklad.

Navrhované řešení můžeme označit za příklad win-win strategie, protože přináší profity všem zainteresovaným: Akademii STING, okolní zástavbě i z urbanistického hlediska. Věříme také, že se nám tímto projektem podařilo prokázat, že modulární výstavba je architektonicky plnohodnot­nou alternativou stavění a současně přináší oproti konkurenci velký bonus - v dnešní době tak žádanou rychlost výstavby, variabilitu (snadnou demontáž) a příznivé náklady.

Půdorys celého objektu je založen na modulové síti 2300 x 2300mm, což umožňuje maximální flexibilitu půdorysného řešení a kombinovatelnost jednotlivých typů modulů. Díky tomu používáme pouze 3 typy modulů, jejichž délkový rozměr je vždy násobkem základ­ního modulu 2300mm.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže