5. ročník (2011)

Návrh vysokoškolského objektu Sting - Brno Jundrov

Petr Kundrát, Nina Ličková, Vít Moler - VUT FA Brno

Nový objekt má celkem čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, které je vyhrazeno pouze pro parkování s kapacitou 23 parkovacích míst. Z podzemní garáže je přímý vstup do tubusu schodiště a k výtahu z kterého se dostanou návštěvníci do celé budovy.

Hlavní vstup je situován přímo z ulice. Pro vstup vozíčkářů je zde navržena zdvižná plošina.

Popis dispozice:

U vstupu je v prvním podlaží umístěno WC, po pravé straně kabinet pro čtyři učitelé a kuchyňka. Dále ve směru chodby je WC ženy, muži a ZTP. Naproti je umístěná denní místnost pro studenty, která obsahuje kuchyňku, knihovnu, studovnu a kuřárnu. Dále se na chodbě nachází učebny, které jsou dostatečně prosvětleny jak světlíky, tak i okny v obvodových stěnách. Chodba v přízemí je prosklená. Umožnuje přístup na polozakrytý parkově upravený dvůr se zelení, lavičkami atd. Na chodbě se také nachází hala s prosvětlovacím atriem se zelení. Chodby jsou ve všech podlažích přímo napojeny na tubus vertikálních komunikací obsahujících schodiště a výtah.

Ve druhém patře jsou učebny, kabinety, WC a terasy shromážděny kolem vertikálního jádra, ze kterého dále vede spojovací chodba se stávajícím objektem.

Ve třetím patře jsou učebny, WC a terasy, které jsou velice prostorné a mohou sloužit jako malé hrište, nebo zde muže probíhat vyúčtování.

Čtvrté patro tvoří pomyslnou třešničku - reprezentativní aula pro 200 osob, která nabízí kromě kvalitních přednášek i vizuální zážitek při pohledu na brněnské výstaviště a okolí.

Nově navržená forma je tvořena kvádry v jednotném modulu 3,6 x 3,6 x 3,6 m. Kostky jsou sestaveny do hmotových a dispozičních celku a vytváří spirálu. Stereotyp modulových krychlí je vygradován v závěru spirály – nad dvorem „vykukuje“ do výšky nad původní budovu atypická konstrukce auly z ocelových příhradových nosníku. Zde je sice také modul dodržen, ale upraven pro potřeby kapacitního přednášecího sálu.

Hmota auly se opírá o nosné a komunikační jádro nové budovy a její převislá část je nad starou budovou podepřena ocelovými sloupky.

Z vnějšku složitá struktura má velice jednoduchou a  rozmyšlenou dispozici. Vše spočívá v přímých horizontálních komunikacích a jedné vertikální komunikaci. Komunikace jsou bud celoprosklené s výhledem do vnitřního polozakrytého dvora, nebo jsou narušeny vnitřními halami, které slouží pro odpočinek studentu, nebo přímým východem na rozsáhlé terasy, které v letním období mohou sloužit jako malá sportoviště anebo se zde muže přesunout vyučování studentu.

Celková kapacita nové budovy je 270 až 594 studentu (závisí na vnitřním uspořádání tříd). Přednášková aula pojme pres 256 osob, další rozptylové prostory a studovny nabízejí studentům příjemné zázemí s velmi dobrými podmínkami pro studium i společenský život.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže