2. cena | 4. ročník (2010)

Modulární obytný soubor v Nitře

Vojtech Hajný, Pavel Rak

01 | Urbanistické řešení
Pozemek vyhrazený pro návrh modulárního obytného souboru se nachází na mírně nakloněném terénu svažujícím se směrem k historickému centru města Nitra. Západním a severním směrem je zástavba rodinných domů, východním směrem pak budova školy a dopravní infrastruktura. Tuto logiku širšího kontextu lze nalézt i v představovaném návrhu. Hlavním cílem je vytvořit kontinuitu zelených ploch pronikajících směrem od rodinné zástavby do nitra parcely. Protichůdným elementem jsou pak zpevněné plochy vyhrazené pro dopravu a parkování aut. Hlavní příjezdová cesta se nachází na jižní straně, mírně se svažuje a pří východní straně pozemku obsluhuje všechny bytové objekty. Hlavní fasáda je orientována převážně jižním směrem s mírným natočením na jihozápad.
Obyvatele komplexu tak mohou profitovat i z večerního světla při pobytu na terasách i v interiérech bytů. Toto natočení také vytváří dialog mezi bytovým souborem a historickým centrem města, na které je vidět z nemalého počtu bytů nacházejících se na severní části pozemku. Hmota jednotlivých objektů je rozdělena velkými terasami, čímž dochází k celkovému rozvolnění a provzdušnění zástavby a zároveň propojení jednotlivých
zahrad nacházejících se mezi objekty.
02 | Architektonické řešení
Nosnou myšlenkou architektonického řešení je segregace hlavních funkcí (doprava, bydlení, rekreace). Naším cílem bylo vytvořit samostatně fungující prostory, mezi kterými by však stále docházelo k interakcím a vzájemnému ovlivňování. Vytvořit jeden fungující celek skládající se z kooperujicích ale vzájemně se nerušících částí. Nástrojem se stal systém několika výškových úrovní. Zatravněné plochy zahrad se nacházejí ve stejné výšce jako okolní terén a jsou přímo přístupné z přilehlých chodníků. Parkovací plochy jsou schovány pod hmotou budov. Povrch vozovky je však jen o půl patra níže než povrch okolních zahrad. Auta tak nenarušují přírodní ráz urbanistického návrhu ale zároveň jsou stále na očích rezidentů. Nejníže položené obytné kontejnery jsou naopak o půl patra vyzdvyženy nad terén. V interiéru bytu nacházejícího se v prvním patře je přímý kontakt s parkovým prostředím zahrad avšak lidé stojící venku nenarušují díky výškovému rozdílu cennou intimitu přestože na první pohled působí navržené bytové jednotky spíše extrovertním charakterem.
Jednotlivé bytové celky jsou obsluhovány venkovními nevytápěnými schodišti nacházejícími se na severní straně a následně pak přilehlými terasami. Jedno schodiště slouží v průměru dvěma bytovým jednotkám. Hmota objektů je vyskládána ze čtyř typů kontejnerů, které jsou horizontálně posunuty severním nebo jižním směrem. Vzniká tak pestrá členitá fasáda a prostory teras, které jsou orientovány jihozápadním směrem.
03 | Materiálové a technické řešení
Na stavbu bytového souboru bude použito 135 plně prefabrikovaných kontejnerů.
Jednotlivé moduly budou připraveny ve výrobní hale doveženy na stavbu a během několika měsíců sestaveny do finálního plně funkčního celku. V případě nutnosti mohou být po čase znovu rozebrány a použity na jiném místě. Ikonou současné flexibilní architektury jsou lodní kontejnery používané pro přepravu nákladu na velké vzdálenosti. Ty se taky staly vzorem pro materiálové řešení návrhu. Fasády jsou tedy tvořeny vlnitými
různě barevnými plechy. Velké terasy spojující zahrady budou zhotoveny z povětrnostním podmínkám odolného dřeva stejně jako privátní terasy v patrech. Dalšími materiály pak jsou asfaltový povrch na příjezdových cestách a beton použitý na zhotovení opěrných zdí.
Každý kontejner má svou vlastní nosnou konstrukci, v které je obsažena také zvuková izolace, čímž dochází k zvýšení zvukového konfortu v interiérech. Důležitým aspektem pro nás byla práce s přírodními činiteli a využití potenciálu, který nábízejí. Kontejnery jsou osazeny slunolamy, v kterých jsou integrovány malé solární panely. Tento prvek zabraňuje přehřívání interiérů v letních měsících díky plnému zastínění prosklených ploch. Je ale navržen tak, aby v zimních měsících dopadalo do interiéru co nejvíce slunečních paprsků a docházelo tak k přirozenému topení. Součástí
severní i jižní fasády jsou francouzká okno, která umožňují při současném otevření dokonalé přirozené větrání. Střešní plochy jsou pak opatřeny extenzivní zelení čímž se zvyšuje podíl vsakovacích ploch na řešeném území.
04 | Funkční řešení
Kontejnery obsahující vlhké provozy (koupelny, kuchyně) jsou seskupeny nad sebou a obsahují vždy jen jednu šachtu se všemi potřebnými instalacemi. Kuchyňské prefabrikované bloky tvoří jeden provozní celek společně s jídelním koutem. Ložnice jsou v příme návaznosti na samostatnou koupelnu, čímž jsme chtěli kompenzovat možný diskonfort způsobený použitím prefabrikovaných kontejnerů. Společenské zóny jsou také v přímé návaznosti na hygienické zařízení. Jako prostorutvorný interiérový doplněk byly navrženy posuvné stěnové panely, které jsou zavěšené na kolejnici umístěné u stropu kontejneru. Tento prvek zvyšuje flexibilitu vnitřních prostor. Těmito panely je možné vhodným posunutím vytvořit částečne uzavřený jídelní kout, zvýšit intimitu noční zóny, zakrýt kuchyňský blok nebo vytvořit totální soukromí vůči exteriéru jejich posunutím před velké francouzské okno.
05 | Bilance projektu
plocha pozemku 7 000 m2
zpevněné plochy 3 030 m2 (43 %)
zelené plochy 3 970 m2 (57 %)
použitých kontejnerů 135
celkem bytů 55
garsonek 29
jednopokojových bytů 35
dvoupokojových bytů 11
parkovacích stání 55

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže