3. cena | 4. ročník (2010)

Návrh modulárního obytného souboru

Michal Šmihula

Bilancie
Počet obytných súborov 8
Počet objektov 26
Byty
Počet bytov: 80 bytových jednotiek
Typy a počet bytov
Trieda CLASIC
Byt 1+kk: 25 bytových jednotiek
Byt 2+kk: 26 bytových jednotiek
Trieda ECONOMY
Byt 2 izby: 26 bytových jednotiek
Trieda BUSINESS
Mezonet 2 izby: 3 bytové jednotky

Bunky
Počet buniek: 123 kontajnerov
Typy a počet buniek
Trieda M3 Comfortline 108 kontajnerov na bývanie
Trieda M3 Comfortline 7 kontajnerov na prenájom
Trieda Z3 Storeline 8 kontajnerov pre skladové účely
Statická doprava
Počet parkovacích miest: 80
Parkovacie miesta pod objektom 61
Parkovacie miesta pred objektom 19

URBANISTICKÉ RIEŠENIE
Prevažujúca urbanistická štruktúra v blízkej lokalite riešeného územia pozostáva z rozdrobenej hmotovej skladby. Masa 1 a 2 podlažnej rodinnej zástavby je miestami prerušená bytovým domom dvojnásobnej výšky. Stále však badáme bodovú pôdorysnú kresbu. Návrh bytového domu pokračuje v systéme daného územia, rešpektuje pravidlá a nebúra ostatný životný štýl vlastníkov priľahlých pozemkov. Návrh vytvára spojnicu v pôdorysnej schéme medzi rodinnou zástavbou a zástavbou občianskej vybavenosti - priľahlých škôl. Kontinuálne nadväzuje
a svojou hmotovou gradáciou bráni výhľadom na neatraktívne pohľady v území.
Zároveň návrh svojou delenou kompozíciou, nie je pohodenou masou bytov na určenú parcelu. Hmota návrhu je trhaná, vznáša sa vo vzduchu, nie je dominantou v prostredí. Okoloidúcemu okrem služieb poskytuje množstvo nečakaných priehľadov.
Láka ho okúsiť, bádať a nachádzať radosť z voľného dňa stráveného s blízkymi, alebo rodinou či samým sebou. Objekty návrhu v pôdorysnom zobrazení pracujú so základnými typmi nástrojov mestského urbanizmu. Pri vstupe na toto miesto, človek získa pocit ochrany pred okolitým verejným priestorom. Vytvára príležitosti na oddych nielen pre obyvateľov navrhovaného komplexu. Tento poloverejný priestor je obohatený rôznou hmotovou skladbou, nie je banálny, do cesty sa dostávajú prekážky. Rovná čiara je lomená, vzdialenosť narastá a pocity sú v napätí. Takto definovaný priestor ponúka zákutia pre relax, zábavu a šport. Pre domácich obyvateľov návrhu je ponúknutý intímny priestor tvorený zo stien nimi obývaných buniek. Miesto pre stretnutia s priateľmi, susedom. Posedieť si pri knihe, alebo stráviť čas grilovaním akoby vo vlastnej záhradke. Je to miesto, kde sa utužujú
vzťahy a získavajú nové kontakty.


ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE
Návrh je koncipovaný pre mladé začínajúce páry, rodiny a jednotlivcov. Funkcie a dispozičné členenie má im poskytnúť to najlepšie pre ich štart do života. Pokiaľ možno ovplyvniť ich a vzdelávať v chápaní priestoru, vážiť si a esteticky zveľaďovať jeho hodnoty.
Obytné bunky sú na pozemku radené do súboru objektov postavených na základovej doske vyzdvihnutej na stĺpoch. Umožňuje to väčšiu priestorovosť a variabilnosť dianiu pod bývaním, najmä parkovaniu, skladovaniu vecí a okružnej príjazdovej komunikácii. Hmoty tak pôsobia vzdušne, nevadia výhľadom. Doska je hranicou medzi verejným a intímnym životom. To verejné ponúka napríklad nakupovanie, stravovanie v reštaurácii alebo relax vo fitnes klube, ku ktorému nadväzuje vo vnútrobloku aj bežecká dráha o dĺžke 300 metrov. Dráha míňa rôzne stanovišťa, miesta určené pre deti aj dospelých na trávenie spoločného času. Kľukatí sa, nenudí. Po behu sa staviť na džús a možno pobudnúť ak nie pri dobrej hudbe, tak
pri filme premietanom na jednu z bielych okolitých stien. Intímny život sa odohráva nad doskou, je prístupný len vyvoleným do neho vstúpiť. Miesto konania udalostí vybranej spoločnosti, miesto pre komunikáciu a priateľstvo, pre relax na čistom vzduchu pod holým nebom. Pocity môžu byť vnímané aj z vyššieho pohľadu. Po prekonaní pár schodov sa dostávam na vyššie úrovne pavlače, môžem si sadnúť na ratanové kreslo a vypiť si svoju kávu. Porozprávať sa svojím susedom.

Riešenie, ktoré núti ku kontaktu v našej uzavretej spoločnosti pred svetom. Rovnováha nastáva po vstupe do bytu. Kľud vnímaný pri pohľade cez veľkú presklenú plochu. Ak nemám náladu a chcem byť sám, doslova sa uzavriem a zatiahnem cik-cak žalúzie. Priestrannosť a komfort je vďaka rozmerom 4 x 9 x 3 metre nízkoenergetického modulu M3 Comfortline. Vonkajší obal buniek, je vyskladaný z dosiek, značky Trespa, zaručujúce odolnosť voči exteriérovým podmienkam. Ľahko čistiteľné a vymeniteľné dosky s potlačou navrhnuté podľa predstáv konečného spotrebiteľa, alebo ako plocha na vyjadrenie svojich pocitov, plocha pre odkazy, plocha pre citáty významných spisovateľov, plocha pre premietanie filmu, plocha pre reklamu. Plocha ako odkaz k vzdelávaniu.
Tento návrh podnecuje jeho obyvateľa k spolupráci pri tvorbe životného prostredia, ku komunikácií, k pristupovaniu kompromisov a radosti zo zapájania sa do procesu realizácie predstáv.
 

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže