4. ročník (2010)

Návrh modulárního obytného souboru

Bc.A.Petr Pospíšil

Předmětem je zpracování architektonického návrhu městského obytného souboru v Nitře vystavěného systémem prostorové modulace.Výsledný tvar reaguje na polohu parcely a charakter zástavby.

Samotné tělo je členěno na menší subcelky a ty dále na jednolivé moduly.Návrh je zcela otevřený požadavkům klienta.Střídavě jeden až tři poschodí obytné monofukce je položeno na přízemních částech budovy a sloupech.Nechava tedy maximalně otevřený,volny a prodyšný parter.Toto resí i otazkusoukromí.iky morfoligii stavby prolínaji. Forma která je se zemi spojena jen tam kde je to nutné je klíč k volnému pohybu v parteru.Tepna celého organizmu je pavlač ve druhém a třetím NP.V přízemí je doplněná o dvě rampy. Denní světlo je klíčovým faktorem tvarování.Samotné buňky svou orientaci reflektuji geografickou polohu.Spojováním buněk vedle sebe nebo nad sebou získáváme větší jednotky.

Celek je pak složen „vygenerován“ poptávkou.

Možná etapovitost jen nahrává potřebám zadání.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže