4. ročník (2010)

Návrh modulárního obytného souboru

Lucie Vanžurová

 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Cílem návrhu obytného souboru do Nitry - Čermáně byla snaha o vytvoření startovních bytů, které by plně splňovaly všechny nároky na tento typ bydlení. Byl kladen důraz jak na jednoduch­ost (dáno částečně již zadáním), finanční dostupnost, ale také na funkčnost a kvalitu dispozičního řešení.

Domy jsou navrženy jako pavlačové, 4 patrové, s otevřeným přízemím určeným k parkování. Buňky jsou uspořádány do čtverce okolo přístupových schodišť a ochozů a vytváří tak vnější a vnitřní prostředí domu. Každá buňka je jedna bytová jednotka, ke které patří i terasa vzniklá ze střechy spodní buňky.

Orientace domů je rovnoběžná s ulicí Čulenovou. Byla zde snaha o dodržení a neporušení uliční čáry, která je patrná z dosa­vadní zástavby.

Přístupy na pozemek jsou řešeny jak z ulice Hlboké, tak z Bot­tovy ulice a částečně i z ulice Čulenovy. Jedná se o obousměrné příjezdové komunikace sloužící pro obyvatele jednotlivých domů. Navrženy jsou také pěší komunikace vedoucí ke každému domu.

Na jižním cípu pozemku je navrženo dětské hřiště a altán s krbem pro potřeby obyvatel.

Přístup do bytů je řešen pomocí 2 schodišť a pavlačí uprostřed každého domu. Je možné také dostavět výtah pro bezbariérový a snadnější přístup.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Jelikož jsou buňky jen 3x stohovatené, je navržena podpůrná ocelová konstrukce, která celý dům zvedá a vytváří v parteru prostor pro kryté parkování.

Jako modul je brán rozměr 3,3 m osově, ze kterého vznikají buňky o rozměrech 3,6 x 6,9 m, 3,6 x 10,2 m a L buňka složená z buňky 3,6 x 10,2 m a 3,6 x 3,6 m. Modul je vybrán účelově, aby světlá šířka místností byla nejméně 3,0 m.

Přídavné prvky jsou schodiště a ochozy z ocelového poloroštu.

BILANCE DOMŮ, BYTŮ, DOPRAVY V KLIDU

Navrženo je 7 pavlačových domů, každý s 12 startovními byty a 12 parkovacími místy. Domy jsou čtyřpatrové se třemi bytovými patry, přízemí je otevřené, užíváno pro parkovací stání. V každém patře jsou 4 byty ve 4 kategoriích, od garsonek, přes 1+1, až po 2+kk. Tedy dohromady 84 bytů, 21 od každého typu a 84 parkovacích míst.

A = 1+kk, 35,6 m2

B = 1+1, 47,5 m2

C = 2+kk, 47,5 m2

D = 2+kk, 59,4 m2

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže