4. ročník (2010)

Modulární obytný soubor

Pavlína Sýkorová

Koncept

Smyslem je vytvořit jiný obytný soubor. Ne kompaktní krabici, ale spíš obytný prostor. Zadaním je udělat soubor se startovacími byt, pro mladé lidi. Řešení se snažím dělat v přímém kontaktu se zelení, hravé, plné barev, plné života. Důležitým aspektem celého návrhu by měla být variabilita. Smysl vidím nejen v různých a volitelných dispozičních uspořádáních (k současnému návrhu je vždy možné přidat modul a vytvořit jiné modely dispozic), ale také v rozložení celého souboru. Princip je jednoduchý, lidé si koupí byty. Finální složení, struktura souboru může mít však mnoho podob. Stejně tak je možné celý obytný soubor někdy rozebrat - každý svůj byt  a přesunout na jiný, podobně založený a koncipovaný pozemek.

Řešení

V návrhu je počítáno se třemi základním bytovými jednotkami, všechny fungují jako startovací byty. A všechny jako samostatně fungující jednotky. Principiálně je umožněno byty vždy všesměrně rozšiřovat podle potřeby rodiny. Rozměry modulu 4.2 x 4.2 x 3.6 m by mělo umožnit snadný převoz. Situační rozložení je dáno hravostí řešení a snahou obklopit bydlení zelení. Soubor je maximálně třípodlažní. Finální řešení je jen jednou z mnoha případně možných. V celém souboru je obsaženo 32 bytových jednotek. Jednotky jsou přístupny buď z terénu nebo po samostatných kovových schodištích (navržených jako nový prvek systému) do 2. resp 3 .NP. Parkování je navrženo jako nekryté na terénu v jihovýchodní části pozemku a počítá se stáním pro invalidu. Celkový počet 31 parkovacích stání. Parkovací plocha je připojena na ulici Hlbokou. Celý zbylý obytný soubor je uvažován jako zklidněný. Povrch obytných buněk by byl plechový, v různých barvách. Samotné moduly by byly skládány na sebe buď přímo nebo nad dvěma jednotkami tak, že by vrchní jednotka fungovala j a ko n o s n í k ( p r o s t o r o v á p ř í h r a d o v i n a ) .

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže