2. cena | 1. ročník (2007)

Bytový dům s pavlačemi

Bc. Martin Franěk

Bydlení „ Singles“ a bezdětných mladých párů se stává fenoménem naší doby a jedná se o velmi vděčné téma k architektonickému řešení. Obě skupiny, tedy lidé volící samotu a mladé dvojice budující kariéru, mají charakteristický způsob života a tedy i styl bydlení. Toto je v obou případech stavěno spíše do formy „noclehárny“, kdy se veškeré ostatní aktivity odehrávají mimo byt.

Soutěžní projekt se snaží nalézt adekvátní architektonickou odpověď na dané požadavky aktivního života obyvatel se zachováním potřebného uživatelského komfortu.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Parcela příslušející k domu je uvažovaná jako rovinatá, popřípadě s velmi malým sklonem. V případě solitérního domu je objekt obrácen do uliční části svou zelenou fasádou a stranou s byty do poloveřejného, opačného prostoru. Zde by mohly být případně zřízeny i předzahrádky pro bytové jednotky v 1.NP. V případě skupinového uspořádání by měly být objekty uspořádány vždy zelenými fasádami proti sobě a tvořit zelený koridor uličního prostoru, mezi opačnými stranami objektů s předzahrádkami je uvažováno pouze s úzkou komunikací pro pěší.

Doprava v klidu nebyla blíže specifikována. Ve variantě solitérního objektu je uvažována v uličním prostoru, v případě obytného souboru v samostatném objektu na jeho okraji.

ARCHITEKTONICKÉ A HMOTOVÉ ŘEŠENÍ

Koncepce objektu vychází z použitého modulového konstrukčního systému 3x6x2,8 a 3x9x2,8m, který je lapidárně vyskládán na každém patře do příčných modulů bytů a podélných modulů komunikací. Toto řešení umožnilo jednak jasné definování jednotlivých provozů, tak jednoduchou prostorovou kombinaci a variabilitu bytových jednotek.

Z kompozičního hlediska je budova ztvárněna jako jednoduchá hmota hranolu, z něhož jsou jakoby nahodile „vytaženy“ prosklené krychle bytových jednotek a menší objemy lodgií. Celková „hravost“ fasády by měla odrážet aktivní způsob života obyvatel domu.

Otevřené dynamické fasádě je jakoby opakem strana do uličního prostoru. Tato působí nejen uklidňujícím dojmem, místy oživeným linkami otvorů vedoucích na vnitřní komunikaci objektu, ale díky popínavému rostlinnému opláštění i jako organický, nesourodý prvek potlačující hranatou asketičnost celého objektu.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Dispozice objektu vychází z prostorového uspořádání modulového systému. Přes vstup na uliční straně objektu se dostaneme na vnitřní komunikaci, jakousi novodobou pavlač se schodištěm do vyšších pater, která slouží i jako společné závětří pro jednotlivé byty.

Standard všech bytových jednotek tvoří zádveří se sousedícím hygienickým zázemím a vlastní obytná plocha. Tato je řešena se základním kuchyňským vybavením, malým jídelním koutem, pracovní plochou a místem pro spaní, dle velikosti bytu jednolůžkovým a nebo dvoulůžkovým. Prostorová nabídka je navíc obohacena o další rozšíření v podobě lodgie, a nebo až exhibiční prvek skleněného arkýře prodlužujícího obytný prostor před líc fasády.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Z konstrukčního hlediska je použito ocelových rámů prostorového modulového systému 3x6x2,8 a 3x9x2,8m vyskládaného do tří pater. Celek je pak opatřen tepelnou izolací a opláštěn. Vnitřní úprava povrchů a příčky jsou uvažovány sádrokartonové, mezibytové zvukověizolační.

Základové konstrukce jsou tvořeny železobetonovými základovými sloupky.

Veškerá obslužná media pro napojení jednotlivých buněk jsou vedena v meziprostorech mezi stropem a podlahou chodeb. Vytápění je uvažováno jako centrální v samostatném objektu.

Pro dotvoření celkového architektonického ztvárnění byla zvolena jednoduchá materiálová základna v podobě popínavých rostlin na uliční fasádě a dále dřevěné opláštění v šedé barvě z tlakově impregnovaných prken, doplněné o dřevěná okna a konstrukce lodgií v odstínu „třešeň“. Celek je pak podtržen stříbrným nádechem kovového pláště nárožních partií skleněných arkýřů. Tento fasádní prvek je opláštěn izolačním dvojsklem, na podlaze navíc v mléčné, nerozbitné úpravě a na stropě v nerozbitné úpravě s reflexivní vrstvou.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže