Cena veřejnosti | 4. ročník (2010)

Modulární mrakodrap

Petr Kundrát

Návrh formuje novou rostlou vertikální strukturu jako jeden obrovský obytný soubor, který v budoucnu umožní rozšiřování nebo naopak redukování dle potřeb a poptávky.

Maximální využití území při minimálním nároku na plošné rozměry pozemku.

Koncept je založen na myšlence „vytažení“ neoplastického výtvarného pojetí vztahů světa do prostoru, a využití těchto myšlenek pro jejich abstrahování a aplikování modulární výstavby.

Horizontální a vertikální linie tvoří kostru, do které jsou vkládány geometrické útvary/bytové jednotky.

Vytvořená geometrická jednoduchost, opakovatelnost a ocelová struktura umožňují rozšiřování objektu.

Bytové jednotky jsou vynášeny ocelovou rámovou konstrukcí. Technické zařízení bytů je vedeno především v podlahových konstrukcích do svislého instalačního jádra a tudy dále k městským přípojkám.

Objekt je navržen v nízkoenergetickém standartu využívající vytápění ohřátým vzduchem popřípadě záložním dálkovým topením. Vzduch je ohříván klasickým systémem rekuperačních jednotek pomocí použitého vzduchu z domácností jehož teplota je ještě zvyšována zemním kapalinovým výměníkem na solanku.

Bytové jednotky jsou do konstrukce umisťovány střídavě a volný prostor mezi nimi je využit pro prostorné terasy/zahrady. Vzniklé spodní ochlazování jednotky je kompenzováno umístěním větrných turbín, jejichž vyrobená elektrická energie bude exportována elektrárnám a tím zajistí stabilní ceny energie pro celý objekt.

Další alternativou je možnost umístění fotovoltaických panelů.

Parkování na povrchu tvoří 4 klasická parkovací stání a 1 stání pro zdravotně tělesně postižené.

Ostatní stání jsou umístěna v podzemním parkovišti, jehož velikost závisí na zvolené velikosti objektu.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže