1. cena | 3. ročník (2009)

Mateřská školka pro české sídliště

Tomáš Cendelín, Anna Beránková

O KONTEJNERECH 

Kontejnery mají charakteristický architektonický výraz. Lze s nimi pracovat nezávisle na okolí.

Kontejnery poskytují výjimečně volnou dispozici. Což umožňuje dispozici navrhnout bez jediné vnitřní podpory (všechny jsou součástí vnějšího pláště)

V současné modulární výstavbě by se měly zúročit přednosti kompletní dílenské výroby (přesnost, vzduchotěsnost, otvory bez nadpraží).

O URBANISTICKÉ OSNOVĚ

Školka je navržená na sídliště panelových domů, dobře to známý fenomén českých měst (s klasickými pozitivy a negativy). Množství obyvatel a jejich generační obměny jsou příhodné pro přemístitelnou školku, která leckde chybí.

Školka je navržená jako skupina solitérních objektů (jeden objekt = jedno oddělení) do volného parkově upraveného prostoru sídliště. Nepotřebuje mít oplocený pozemek.

Okny je blok orientován do zahrady. Přístup k objektu je z opačné strany (nejlépe ze stávajících komunikací). Parkování je na blízkých stávajících místech (Školka má sloužit rezidentům)

Počet oddělení školek lze k sobě seskupit libovolný počet. (Na podobném principu oddělených pavilonů může fungovat i další vybavenost českých sídlišť, jako základní škola, obchodní možnosti, služby, fitcentra, řemesla.)

O FORMĚ A DISPOZICI

Kompaktní, jasně identifikovatelný kvádr o stranách 9 x 6 x 33m (11 modulů 9 x 3 x 3 vedle sebe). Ze tří stran je zabalena do lehké plastické fasády ze zdeformovaného tahokovu. Všechna okna jsou orientována do pomyslné zahrady, do klidného parkového prostředí.

Oddělení je navržené pro 20 dětí. Dispozice obsahuje všechny potřebné funkce, ale snaží se být co nejjednodušší. Šest modulů je určeno pro pobyt dětí, ty jsou nedělené a maximálně světlé. Pět kontejnerů sloužící pomocným provozům dětí i personálu je děleno ve stejných proporcích. Umývárna je uzlovým bodem kudy dítě prochází při každé změně činnosti. Kancelář je v dalších odděleních nahrazena ošetřovnou či skladem zahradního nářadí. Prosklení zahradní fasády je maximální, otvíravé je jen z části. Zastínění je řešeno textilními markýzami.

O KONSTRUKCÍCH

Obvodový plášť má osvědčenou sendvičovou skladbu. od interiéru: MDF deska / parozábrana / tepelná izolace / difúzní folie / tahokov. V sendvičových konstrukcí lze efektivně využít zápustných světel a podokeních konvektorů. Spáry mezi kontejnery jsou v interiéru negativní. V exteriéru jsou přiznané rámy a rohová manipulační oka, tolik charakteristické pro kontejnery. Schodiště by mělo být jednoduché typové, se stupni z neválcovaného tahokovu.

O TECHNICE DOMU

Energetický systém domu je založen na elektrické energii.Vytápění je navržené horkovzdušně – lokálními rekuperačními jednotkami s elektrickým dohřevem vzduchu a podokení elektrické přímotopy. Systém je pohotový, nevyžaduje žádné rozvody a s výměníky tepla lze ušetřit jistou část energie. Ohřev teplé vody je řešen elektrickým bojlerem umístěným v technické místnosti. Odpadní vody by měly být odvedeny do existujícího kanalizačního systému.

O  STŘEŠNÍ ZAHRADĚ

Na střeše školky je umístěna zahrada (je využívána při pěkném počasí). Děti v předškolním věku bez problémů zvládají i venkovní schody. Zahrada má 300 m2 tj. 15 m2 na žáka. Domnívám se, že i když norma předepisuje min 30 m2 nezastavěné plochy na žáka. lze toto řešení pokládat za dostatečný prostor na hraní. Na střešní zahradě jsou diferencovány prostory: velká  hrací plocha / pískoviště / hřiště s prolézačkami a houpačkami / imitace autobusu / zeleň v květináčích.

Osobně se domnívám že atraktivní by mohla být imitace autobusu a jeden volant by byl málo.

Zahrada je na školce nezávislá a mohla by být realizována samostatně. možná by byl právě takový uzamknutelný pavilon dobrým doplněním k stávajícím dětským hřištím

BILANCE PLOCH

                   1třída / stravování                                                                     102 m2

2skupinová místnost / spaní                                                      49 m2

3zádveří                                                                                    8 m2

4šatna                                                                                        16,2 m2

5umývárna                                                                                16,2 m2

6záchody                                                                                  16,2 m2

7tzb                                                                                           3,5 m2

8sprcha                                                                                      2 m2

9sklad                                                                                       6,7 m2

10šatna učitelek                                                                          13 m2

11kuchyně                                                                                  15 m2

12kancelář                                                                                   15 m2

13hygiena učitelek                                                                      2,5 m2

 

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže