1. cena | 1. ročník (2007)

Horská bouda s lanovkou

Marcel Růžička

Shrnutí – seznámení s projektem

Výběr funkce budovy vyplývá z předností modulární kontajnerové výstavby. Návrh využívá jedné ze základních předností a tou je možnost přepravy zkompletované buňky vrtulníkem. Na těžko přístupná místa kde, stavba klasickými postupy by byla nemožná je výstavba pomocí této technologie jediným řešením. Návrh chce poukázat na jedinečnost systému v takovýchto situacích a kromě této předností, obecně zdůraznit i další přednosti objektů kompletovaných z kontajnerových buňek, jako jsou: snadná smontovatelnost i demontovatelnost v minimálním časovém intervalu; výstavba suchou cestou a tedy čistý provoz staveniště; výroba v dílnách, možnost snadného rozšíření objektu.
Objekt spojuje funkci horské boudy a konečné stanice lanovky. Stojí na kopci v chráněné krajínné oblasti, mírně pod vrcholem, v místě kam nevede žádná sjízdná cesta. Aby co nejméně narušoval krajinu, je navržen na pilotách. Celý fyzický kontakt s jedinečným a chráneným prostředím je tedy zminimalizován na šest bodů. Také hmota je minimální a způsob výstavby je podřízen extrémním podmínkám. Identifikační údaje

Základní údaje stavby, kapacity objektu

Stavba slouží jako turitická bouda s možností rychlého občerstvení a zároveň jako horní stanice lanovky s příslušným zázemím. Část sloužící jako turistická bouda má sloužit k rychlému občerstvení, budou zde podávána pouze jednoduchá jídla a balené potraviny. Zázemí občerstvení je proto minimální. Tato část je v přízemí. V patře nad občerstvením jsou tři místnosti sloužící k pohotovostnímu přenocování. Dvě jsou vybaveny palandami, jedna plní funkci denní místnosti. Druhá část, sloužící jako zázemí a technické vybavení pro provoz lanovky je rovněž dvojpatrová.
Nejedná se prakticky o dům, ale o kompozici prefabrikovaných buněk - kontajnerů. Modul těchto kontejnerů je 6x3x2,8m. Na celý objekt je použito 16 těchto buněk. Každá buňka má svojí funkci a podle funkce je jí přiřazena barva. Funkce buněk je navenek čitelná díky piktogramům. Vnitřní uspořádání a napojení buněk je provozně logické. Okna a dveře jsou umístěna podle přísných pravidel vyplývajících z modulu buněk.

Popis pozemku

Pozemek
Stavba se nachází na obecné parcele na kopci v neurčité CHKO, kam nevede žádná automobily sjízdná cesta. Vrchol kopce je velmi turisticky atraktivní, celoročně navštěvován. Jedná se o nejvyšší vrchol daného pohoří.
Urbanistické a jiné limity
Územní plán
Pozemek se nalézá v CHKO. Tomuto faktu je podřízena celá koncepce návrhu.
Je velmi dbáno na ochranu přírody a krajiny jak provozem stavby, tak v průběhu výstavby.
Objekt je navržen na pilotách a celý zásah do území je redukován na osm bodů. Po překročení životnosti stavby budou buňky opět svezeny vrtulníkem a po celém objektu zbude pouze osm drobných děr ve skále.
Inženýrské sítě
Stavba bude napojena na elektrickou síť a vodovodní sít.
Všechny odpady budou sváženy lanovkou.
Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže