3. cena | 3. ročník (2009)

Návrh modulární mateřské školy

Bc. Michal Šmihula

Modulárna škôlka

V súčasnej realite sa rodiny s malými deťmi často stretávajú s deficitom času, priestoru a služieb. Ukazuje sa, že potreba stálej opatrovateľskej služby pre maloleté deti stráca svoj význam. Sú obdobia, kedy škôlky nie sú vôbec potrebné. Zariadenia sú prázdne.  Tento problém dokáže vyriešiť modulárna škôlka ,, ako na zavolanie,,. Už oddávna poznáme výhody prefabrikovanej či pásovej výroby.

,,v prípade potreby stačí zavolať, objednať a dodať...."

Idea

Návrh používa bežne dostupný nákladný – obytný kontajner. Takýto kontajner je neskladný a príliš rozmerný.  Návrh reže korpus kontajnera na základný dvojrozmerný modul. Rezaním vo všetkých ortogonálnych smeroch získavame 10 dielov stavebnice určenej na dodávku na určené miesto objednávateľom. Týmto spôsobom dokážeme umiestniť škôlku do akéhokoľvek prostredia. Terénne zmeny tak isto nie sú prekážkou, rozmery dielov dokážu kopírovať terén. Výhodou je multifunkčná priestorovosť škôlky, variabilná dispozícia  sa prispôsobí požiadavkám zákazníka.

Urbanistické riešenie

V tomto prípade návrh počíta so zmenou urbanistických vzťahov. Je len na projektantovi - zákazníkovi ako sa vysporiada s daným priestorom. Podmienkou je prístup nákladných alebo požiarnych vozidiel.

Architektonické riešenie

Architektonické riešenie je postavené na myšlienke jednoduchosti, skladnosti, odolnosti voči poškodeniu a transportu. Jednotlivé diely využívajú konštrukčný modul 3x3 metre s konštrukčnou výškou 2,8 metra. Návrh dokáže prijať rôznu tvarovosť, ktorá závisí od predstáv zákazníka. Funguje aj na princípe katalógového predaja s ponukou základných typov dispozícií. Základný typ triedy je pre 15detí s jedným opatrovateľom. Kopírovaním dostaneme potrebný priestor pre požadovaný počet detí.

Povrchové riešenie vyhovuje náročným požiadavkám návrhu.  Materiály sú odolné voči poškodeniu s možnosťou ľahkej výmeny. Farebné riešenie je na požiadavke objednávateľa. Povrch sendvičového korpusu obaľujú cembonitové platne so širokou farebnou škálou. Výhodou hladkého povrchu je jeho nenáročná údržba. Platne sa takýmto spôsobom dajú využiť na prezentáciu detských prác.  

Škôlka rozvíja detskú fantáziu. Interiérová povrchová úprava stien a podláh je pokrytá podlahovinou marmoleum rôznej farebnosti. Okenné otvory vypĺňa viac-vrstvá priehľadná fólia firmy cosmex z recyklovaných PVC materiálov - je možná aj aplikácia grafického dizajnu. Jednotlivé vrstvy fólií sú spojené do jedného kompaktného tvaru naplnené inertnými plynmi pre lepšie tepelno-technické vlastnosti objektu. Materiál je nehorľavý. Okenné výplne je možné jednoduchým manévrom pootvoriť do exteriéru. Kontakt s exteriérom je pre deti dôležitý. Vnútorné priestory sú v zimnom období vykurované klimatizačným zariadením.  Exteriérové terasové diely sú opatrené protišmykovou podlahovinou z drevených dosiek bankgirai.

Na dostatočné izolovanie pri stykoch stien sa  použije fúkaná izolácia z dôvodu ľahkej aplikácie a výborných vlastností ako práca s vlhkosťou – je schopná absorbovať a vylučovať vlhkosť do okolitého priestoru. Výrazne ovplyvní kvalitu interiéru.

Modulárna škôlka je ideálny produkt pre nové tisícročie. Zabezpečuje pohodlie, šetrí čas a peniaze.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže