3. ročník (2009)

Návrh modulární mateřské školy

Jan Durdík

Technická zpráva

Dvoutřídní mateřská škola je sestavena z kontejnerů o rozměrech 6x3 m. Každá třída je řešena formou samostatného pavilonu a umožňuje tak použití samostatně, nebo ve skupině dvou až čtyř, podle aktuální potřeby v dané lokalitě. Pavilon o celkových rozměrech 12x18 m je rozdělen do dvou částí. Na jižní straně jsou prostory herny a tělocvičny, která slouží i jako lehárna, a na severní části jsou pomocné provozy. Na vstupní halu pro děti navazují kancelář a šatna personálu, toaleta pro návštěvníky a šatna dětí. Děti pak dále prochází přes umývárnu, která je přisvětlená střešními okny, do herny. Na servisní vstup na opačném konci budovy navazuje dvojice skladů, přípravna jídel a strojovna.Na jižní straně objektu je z venku přístupná umývárna a sklad hraček pro děti hrající si na hřišti. Vstup pro děti je pro každý pavilon samostatný, nájezd pro zásobování je pro oba pavilovy společný. Celý pozemek je rovněž rozdělen do dvou zón, severní se vstupy pro děti a zásobováním a jižní s hřišti pro děti. Každá třída má svou terasu, pískoviště a zpevněné plochy, které jsou od sousedního pavilonu z části izolovány a navazují na společné hřiště. Oddělení jednotlivých částí je řešeno zelení a v místě zásobovacího vjezdu i plotem.

Tvar pavilonů jednoznačně určuje použitá konstrukce skládaných kontejnerů. Kompaktní tvar je výhodný jak z hlediska prostorových tak i energetických nároků. Jednoduchý tvar podporují i velkoplošná okna s minimálním členěním. Fasáda pavilonu je dřevěná a svým detailem zjemňuje hmotu pavilonu. Stejně jako fasáda i všechny pergoly a terasy jsou dřevěné. Dřevo je tradiční materiál, který dobře ladí jak s okolní přírodou tak i s běžnou zástavbou, navíc je léty prověřený a pro lidi příjemný. V tomto případě i narušuje dojem technicistního řešení, jakým je modulární výstavba. Barevnost fasád je volena s ohledem na rychlou vizuální orientaci dětí.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže