3. ročník (2009)

Koma modulární mateřská škola

Ondřej Stehlík, Jan Stolek

Základní principy řešení

            Koncept modulární mateřské školy umožňoje flexibilní reakci na náhlé zvýšení počtu dětí předškolního věku. Díky variabilnímu uspořádání lze volit libovolné kombinace velikostí a modulů tak, aby byla co možná nejvíce pokryta poptávka po nových místech ve školce. Školku lze zvětšovat či zmenšovat přidáním, odebráním modulů, nebo několikerým nakopírováním celé školky. V rámci snadného dělení počítá návrh s umístěním vždy sudého počtu tříd do školky. Třída je v základní velikosti navržena pro 20 dětí. Velikost tříd lze však jakkoliv upravit směrem nahoru, či dolů.

            Půdorysné uspořádání do U zabezpečuje maximální možné bezpečí dětí ze strany rušné ulice. Školka se obrací zády k ulici a čelem se otevírá do zahrady. Ve vnitřním atriu se nachází společné hřiště na nějž navazuje zahrada s přírodními hřišti.

            Samotná školka je rozdělena na 2 třídy se společným vstupem, odkud mají rodiče možnost z povzdálí sledovat hru svých ratolestí aniž by do ní vstupovali svou přítomností. Každá třída dále funguje naprosto samostatně, se samostatným služebním a zásobovacím vstupem, na který navazuje přímo kancelář učitelek a místnost výdeje jídla. Děti po vstupu do školky pokračují do šatny a odtud přes umývárnu dále do pracovny. Ta je součástí velkého hlavního prostoru školky, který lze rozdělit posuvnou stěnou na klidnou a herní část.

            Umývárna s wc je vizuálně propojená s místností učitelek. Taktéž propojený s místností učitelek je i herní prostor. Na místnost učitelek navazuje přímo zaměstnanecké wc a sprcha. Dále také šatna a přes šatnu přístupný výdej jídla. Skladové prostory jsou řešeny přímo v pracovně a herně pomocí vestavěných skříní.

Konstrukční řešení

Konstrukčně se skládá školka z modulů 3x6m o konstrukční výšce 3,2m. Zvětšením typové výšky dodáváme vnitřnímu prostoru školky lepší a světlejší dimenzi. Základním konstrukčním materiálem jsou dřevěné lepené nosníky, které tvoří vertikální konstrukce modulů. Horizontální konstrukce jsou klasické, typové s maximálním možným důrazem na tepelnou pohodu interiéru. Vnější plášť modulů je obložen broušeným hliníkovým plechem s ofsetovým barevným potiskem, jež dodává školce barevnost. Barvy potisku i textura mohou být různé a mohou tak jednoduše odlišovat původně stejné hmoty. Z vnitřní, jižní strany je školka maximálně prosvětlena skleněnými stěnami s bezrámovým zasklením, do něhož vstupují dřevěné rámy dveří do zahrady. Stínění je řešeno formou montovaných ocelových horizontálních stínidel s dřevěnými lamelami. Tento systém vytváří vnitřní ochoz kolem vnějšího atria školky. Na ocelová stínidla navazuje další systém stínění, tentokrát velkopločných plachet, které mají zpříjemnit pobyt dětí na hřišti v letních měsících. Tyto plachty jsou zavěšeny na nosných lanech, jejich pohyb je automatický, proti větru a dešti jsou chráněny čidly a senzory. Vnitřní prostor modulů je materiálově řešen v klidných barvách, s barevným marmoleem na podlaze, texturovými výplněmi na dveřích vestavěných skříní. Všechny tyto barevné zásahy jsou vyrovnány použitím dřeva na nosných pilířcích a sádrokartonu v podhledu. Podhledem prostupují čočkovité světlíky, které mají za úkol dovést do prostoru herny a pracovny více denního světla. Zastínění světlíků zajišťuje vnitřní elektricky ovládaná clona. Prostor

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže