3. ročník (2009)

Modulární mateřská škola

Ivana Vašková, Bc. Jiří Kolomazník, Ing. Aleš Javůrek

Průvodní technická zpráva

Náš návrh vychází z aspektu, že dnešní člověk tráví většinu svého času v zaměstnání a časové nároky na dopravu v rušném městě jsou čím dál tím větší. Čas se stává hlavním problémem současné rodiny. Proto jsme umístili mateřskou školu na střechu vyšší administrativní budovy, které bývají kolem center měst, v místě největšího počtu pracovních příležitostí. Tím jsme odstranili problém s náročným a stresujícím přejížděním přes celé město při převážení dětí do vzdálenějších mateřských škol a následné cestě do práce a stejně tak při cestě z práce. Rodič má možnost mít své dítě v blízkosti svého pracoviště, kde ho může kdykoli vyzvednout a maximálně tak využít volný čas.

Dále vycházíme ze základního principu většího města v České republice, kde je dostatečný počet mateřských škol v hlavních obytných zónách, kde byly školky dimenzovány pro jednotlivá sídliště a jejich počet je dostatečný. Naopak narůstá potřeba mateřských škol pro nově vzniklé satelitní zóny a pro zalidňující se centra měst. V těchto oblastech je ale problém s jejich umístěním. Jednotlivé satelity nenaplní kapacitu mateřské školy a v centru města je hustá, většinou vícepodlažní zástavba a je dost nesnadné vytvořit zde příjemné prostředí, které by měla mateřská škola poskytovat. Umístění školky na střechu administrativní budovy přímo v místě pracoviště poskytuje východisko pro obě tyto lokality. Snadno smontovatelný, variabilní modulární systém Koma nabízí ideální konstrukční řešení.

Architektonické řešení:

Základním principem architektonického řešení je vytvoření vnitřního atria, které tvoří členitou zahradu prostupující celou školkou a poskytuje dětem příjemné prostředí i v centru rušného města. Atrium je spíše uzavřené a intimní, ale ponechali jsme i průhledy na město přes bezpečnou bariéru skleněných panelů a zeleně. Výsledná hmota školky je rozčleněna na jednotlivé funkční celky racionálním uspořádáním jednotlivých modulů. Vstupuje se z rohové části administrativní budovy samostatnou komunikační buňkou. Z vstupního prostoru se vchází do šaten obou tříd, do zázemí přípravny jídel a technických místností. Prostor tříd je rozčleněn barevným gradientem v logické návaznosti jednotlivých prostorů, což umožňuje dětem snadnou orientaci. Na jídelní část navazuje přes filtr sloužící k uložení hraček prostor pro hraní a zadní klidnější část slouží k umístění spacích lůžek. Vnitřní prostor navazuje na prostor atria, které je vybaveno různorodým mobiliářem z lehkých kostek podporujících rozvíjení dětské tvořivosti.Do interiérů je vložena zeleň i v podobě menších atrií,které zároveň vytváří průhledy na město a prosvětlují interiér. Problém přehřívání prostor atria je řešen perforací fasády a systémem subtilních konstrukcí s popínavou zelení.

Konstrukční řešení:

U konstrukčního řešení využíváme kontejnerů Koma v modulech o půdorysných rozměrech 9.000 x 3.000mm, 6.000 x 3.000mm a 3.000 x 3.000mm a venkovní výšce 2.800mm. Jednotlivé moduly jsou navrženy jako rámové konstrukce kladené na nosný ocelový rošt. Ten přenáší zatížení buněk na skeletový konstrukční systém budovy a zároveň poskytuje prostor pro volné navázání instalací na instalační systém stávající budovy. Umožňuje také umístění  objektu na střechu výškové budovy bez zásahu do její konstrukce. K ocelovému roštu je také kotvena konstrukce buněk výtahu a schodiště. Propojení výtahu a schodiště se stávající budovou je řešeno v předposledním nadzemním podlaží budovy vyjmutím dvou výplní. Tím je také vyřešena komunikace přes  poslední patro administrativní budovy, které je technické a není sem vyveden výtah.

Materiálové řešení:

Na venkovní fasády je použito laminátové barevně tónované sklo, které je z jen části průhledné. Zvyšuje tak intimitu vnitřního prostoru, ale zároveň propouští světlo zvenku. Příčky a stropy v interiéru jsou ze sádrokartonu. Podlahová krytina je z většiny marmoleum, v technických místnostech a přípravně jídel keramická dlažba.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže