3. ročník (2009)

Modulární mateřská škola

David Wojaczek, Daniel Doležel

Princip

Myšlenka projektu Mateřské školky vychází z principů konstruktivismu.  Samotný design mateřské školky  je inspirován jedním z jeho hlavních představitelů P. Mondrianem.

Vzhled stavby je možno charakterizovat  základními geometrickými tvary, ukončenými  vodorovnou plochou střechou a vespod terasou, s minimálním plastickým členěním, kde hlavní podíl na estetickém výsledku připadá proporcím, skladbě hmot, poměru okenních otvorů a vůbec prosklených ploch k pevné výplni.

Dispoziční a funkční řešení

Mateřská školka je tvořena čtyřmi na sebe navazujícími pavilony, z toho tři pavilony sloužící  jako samostatná jednotka s vlastním vstupem, šatnou a sociálním zázemím. Čtvrtý pavilon je určen pro technické zázemí školky.

Propojením jednotlivých pavilonů přes prostor herny je umožněno setkávání dětí různých věkových skupin. Tím je docíleno  vzájemné komunikace a vzdělávání mladších dětí staršími dětmi. Herny jsou aktivně propojeny s terasou, vjem je pak umocněn použitím stejného materiálu podlahy. Použitím výklopných oken nedochází k omezení užitné plochy. V hernách jsou použity k intenzivnějšímu osvětlení interiéru střešní světlíky, které slouží také jako přirozené odvětrání a zabraňují přehřívaní v letních měsících.

Konstrukční řešení

Nosný rám boxu je přiznán, vnější opláštění tvoří hliníková okna, výklopná a výplně s pevně zasklenými vložkami (ňapř. Slimwall tl.32mm).

Konstrukci ploché střechy tvoří fošny s prkenným bedněním opatřeným hydroizolační folií.

Legenda místnosti

 • zádveří                                                                     3x        6 m2
 • úklidová komora                                                     3x        3 m2
 • sociální zařízení zaměstnanci                             3x        3 m2
 • šatna zaměstnanci                                                3x        6 m2
 • šatna děti                                                                 3x        18 m2
 • umyvárna                                                                3x        9 m2
 • WC děti                                                                    3x        9 m2
 • sklad lehátek                                                                      3x        9 m2
 • kuchyňka                                                                3x        6 m2
 • herna                                                                       3x        97 m2
 • prádelna, žehlírna                                                             12 m2
 • přípravna svačinek a mytí černého nádobí                   15 m2
 • technická místnost                                                             6 m2
 • příjem a mytí termoportů                                                    9 m2
 • sociální zařízení zaměstnanci                                         14 m2
 • kancelář                                                                               18 m2

Závěr

Celkový návrh mateřské školky byl inspirován hnutím konstruktivismu a konkrétně P. Mondrianem.  Samozřejmostí, která předcházela vůbec návrhu celého projektu, bylo dotazování se mezi učiteli, rodiči a dětmi, jak si přestavují  takovou „ mateřskou školku snů“ a co vše by měl architekt v návrhu  mateřské školky budoucnosti zohlednit. Tyto postřehy byly následně zohledněny při realizaci návrhu tohoto projektu.

 

 

 

 

 

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže