Zvláštní ocenění | 6. ročník (2012)

Návrh domova pro seniory Praha Strašnice systémem prostorové modulace

Kamil Měrka

 

 BILANCE PLOCH:

zastavěná plocha 379,5 m²

terasa 476 m²

nové zpevněné plochy 244 m²

veřejná část (výtvarný atelier, tančírna, seminární místnost) 319 m²

pokoj (14,5 m² + 3,9 m² kopelna = 18,4 m²)x16 294,4 m²

obytný prostor, kuchyňka, kaple, ošetřovna 98 m²

komunikční prostory 180 m²

technické zázemí, sklady 59 m²

Celekm 950,4 m²

 

Inspirací pro koncept se staly běžné vysunovatelné šuplíky. Ty jsou transformovány do podoby jednoho modulového kontejneru - pokoje. Tak jako se vysunuje šuplík a dává na odiv své vnitřní bohatství, otevírá se také navržená ubytovací jednotka a zajišťuje kontakt obyvatele s vnějším prostředím. Tím je eliminován nejčastější hendikep starších lidí - snížená mobilita. Tento základní princip určuje formu výsledného objektu.

- proměnlivá forma reaguje na náladu obyvatel

- reakce na stísněné poměry lokality

- potvrzení stávajícího pěšího průchodu uzemím

- mrtvá střecha se stává palubou - živým veřejným prostorem města

- vstupní podlaží otevřené veřejnosti - výtvarný atelier, tančírna, seminární místnost

- součástí ubytovací části jsou kuchyňka s jídelnou, kaple, ordinace, obytný prostor

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže