6. ročník (2012)

Návrh domova pro seniory Praha Strašnice systémem prostorové modulace

Jan Karásek, Ondřej Dušek

Zvolená parcela je specifická svým umístěním i tvarováním. Konkrétní místo si žádá konkrétní řešení, ne anonymní odskákané bloky, které je možné zasadit kamkoliv. V dané lokalitě, v sousedství našeho pozemku, jsou vhodnější místa pro umístění hmoty velkého domova důchodců. Přestože limity oslunění definované v OTP jsou někdy absurdní, zachování přízemního objemu je v tomto případě logické. Náplní domu je proto zvoleno denní centrum pro seniory z okolí.

Na pozemku je navržen jednopodlažní lineární objekt částečně zapuštěný do země. Místnosti denního stacionáře jsou umístěny v nižším podlaží, zatímco na pochozí střeše vzniká příjemná zahrada s čajovými domky.

Podél západní strany probíhá rampa, která zachovává prostupnost území, vytváří spojnici mezi ulicí Průběžnou a sportovním areálem na severní straně. Jindy stísněný prostor je pomocí lineárního okna propojen s interiérem domu. Rampa díky tomu získává sociální kontrolu. Lidé uvnitř nejsou v izolaci, odtrženi od reality.

U domu je kladen důraz na zachování malého a středního měřítka - nedochází k odlidštění. Velikost místnosti dovoluje vytvořit si k nim osobní vztah a komunikovat s ostatními v útulném prostředí.

Vnitřní prostor kontinuálně plyne celým obytným podlažím. Je definován pomocí vložených objemů hygienického zázemí, knihoven a kanceláří. Ty od sebe oddělují prostory s různým charakterem a atmosférou. Každý tak má možnost najít si prostor, který mu nejlépe vyhovuje svou otevřenosti nebo uzavřenosti, světelnými podmínkami a možnosti komunikace s ostatními lidmi.

Plocha zahrady výškově navazuje na terén přiléhající k jižní straně, kde je umístěna branka. Od okolí je však oddělena hmotou skleníku, což poskytuje zahrádkářům dostatečné soukromí.

Zahrada je strukturována obdobně jako prostor domu - je poskládána z mnoha odlišných dějů, zhmotněných různými povrchy a vybavením – terasa s grilem, zákoutí se šachy, skleník s okurkami nebo rajčaty.

Moduly KOMA M3 jsou vloženy do předem připravené železobetonové konstrukce. Přímo na stavbě je dokončen povrch střechy a uloženy montované čajové domky, toalety a skleníky. V další fázi budou kompletovány vnitřní konstrukce a vybavení.

Fasáda je obložena bílými cementovláknitými deskami. Západní strana obrácená směrem k rampě je tvořena matným sklem, na zbytku průhledných konstrukcí je použito sklo čiré.

Materiálny použité v interiéru se liší v závislosti na prostoru, ve kterém jsou použity. Od dřevěné podlahy po koberce.

Zastavěná plocha......................................390 m2

Obestavěný prostor......................................11 912 m3

Plocha zahrady..........................................326 m2

Čistá podlažní plocha................................351 m2

z toho

Komunikační prostory ................................78 m2

Provozní prostory .......................................12 m2

Funkční prostory .........................................242 m2

Zázemí klientů.............................................19 m2

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže