6. ročník (2012)

Návrh domova pro seniory Praha Strašnice systémem prostorové modulace

Martin Donoval

KONCEPČNÉ RIEŠENIE

Pri hľadaní vhodnej funkcie pre navrhovaný objekt sa ponúka základná otázka, akým spôsobom by mala daná inštitúcia najefektívnejšie fungovať? Vzhľadom k lokalite s prevažujúcou relatívne hustou obytnou zástavbou, kde väčšina starších obyvateľov by sa pravdepodobne len veľmi ťažko lúčila s bývaním vo vlastnom byte, sa javí ako ideálna funkcia denného centra vhodne doplnená čiastočne o možnosť ubytovania seniorov v penzióne.

Navrhovaný objekt sa nachádza vo vnútrobloku medzi viacpodlažnými obytnými budovami, kde z dôvodu malých vzájomných vzdialeností je rozumné osadiť len objekt nižšieho charakteru.

Z rovnakého dôvodu, sa objekt zalamuje, vďaka čomu vytvára harmonickejšie vzťahy s okolitými budovami, ako aj priestor terasy na úrovni 1. nadzemného podlažia. Zároveň na susednom jednopodlažnom objekte vytvára možnosť súkromnej strešnej záhrady (parčíka), kde modeláciou terénu získavame možnosť osadiť aj stromy nižšieho vzrastu a vytvoriť tak priestor na pokoj a rozjímanie. Celý navrhovaný objekt je zároveň osadený do množstva zelene, aby zabránil priamemu kontaktu s okolitými podstatne vyššími budovami a tak podporil pocit súkromia.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Objekt má niekoľko vstupov. Hlavný vstup do denného centra je veľmi jasne defi novaný zo severnej strany fasády. Základná funkcia denného centra spočíva v tom, že má povzbudzovať členov k aktivite, sebarealizácii a vzdelávaniu, prispievať k nadväzovaniu kontaktov a spájať ich so životom mesta. K tomu slúži najmä veľký variabilný priestor v zadnom trakte 1. podlažia, ktorý je možné členiť posuvnými priečkami a vytvárať tak možnosti pre rôzne využitie – jedáleň, tvorivé dielne, videoprojekcia a pod. Zo západnej strany je tento priestor otvorený do menšej terasy a má tak priamy kontakt s exteriérom. Zásobovanie priestoru na ohrev jedál prebieha z východnej časti fasády na úrovni 1. nadzemného podlažia. Vstup do penziónu (2. N.P.) sa nachádza tiež na východnej fasáde objektu v časti kde sa terén pozvoľne dvíha do úrovne 2. podlažia a umožňuje tak bezbariérový vstup do tejto časti objektu. Chodbový trakt spája všetky ubytovacie jednotky.

Každá ubytovacia jednotka pozostáva zo vstupného priestoru, jednoduchej vlastnej kúpeľne a skromnej izby s francúzskym oknom. V prípade potreby je možné priľahlé ubytovacie jednotky spojiť a zmeniť ich tak na dvojlôžkové. Pocit prepojenia s denným centrom umocňuje galéria so svetlíkom prístupná z chodby.

Na južnej strane pozemku je vytvorený malý verejný parčík, ktorý obohacuje a prepája pôvodne zdevastovaný verejný priestor. Parkovanie je riešené na existujúcom parkovisku susediaceho severného pozemku.

TECHNICKÉ RIEŠENIE

Navrhovaný objekt je dvojpodlažný bez podzemných priestorov. Konštrukcia je postavená s maximálnym ohľadom na modulové princípy a vychádza z nízkoenergetického modulu Koma Comfortline M3 s rozmermi 7,5 x 3,6 x 3,6 m. V dvoch miestach sa objekt zalamuje o 25° a vzniká tak nový modul - jedná sa však o rovnaký konštrukčný modul, ktorý je diagonálne rozdelený na dva trojuholníkové diely (viď konštrukčná schéma).

Obvodový plášť je montovaný zo sendvičových panelov s izoláciou z PUR peny hr. 200 mm v kombinácii s hliníkovou zasklenou stenou s trojsklom a použitím exteriérových žalúzií na zlepšenie vnútornej klímy budovy. Schodisko v interiéri je železobetónové, výťah je hydraulický, umiestnený v zrkadle schodiska. Východná fasáda (resp. V až JV) je riešená princípom Sokratovho domu, z dôvodu orientovania všetkých izieb na túto fasádu. Toto tvarové riešenie strechy podporuje snahu znížiť pasívne solárne zisky v letnom období a naopak zvýšiť ich v zime. Tým sa efektívne znížia náklady na prevádzku samotného objektu. Z vnútornej strany fasády je táto vyložená konštrukcia strechy obalená ťahokovom.

Materiály v interiéri sú vyberané s dôrazom na estetickosť, ľahkú údržbu a prvotné náklady – liata podlaha v spoločných priestoroch, koberec v izbách, biela omietka na stenách.

TABUĽKA BILANCIÍ

Plocha pozemku 674 m2

Zastavaná plocha 217 m2

Obostavaný priestor 1693 m3

Podlažná plocha 1.NP 198 m2

Podlažná plocha 2.NP 176 m2

Podlažná plocha celkom 374 m2

Hlavné funkcie 134 m2

Obytné priestory 107 m2

Komunikačné priestory 97 m2

Pomocné priestory 37 m2

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže