3. ročník (2009)

Návrh modulární mateřské školy

Bc.Matus Podskalicky, Ondrej Kurek

Sprievodná správa

            Výhody modulárneho systému su ekomomickosť, rýchla montáž a flexibilita, preto sme sa snažili rešpektovať tieto princípy  a v rámci jeho možností hľadať zaujímavé dispozičné riešenia.

            Vytvoriť materskú školu z modulov v sebe nesie určitú výzvu, ako skĺbiť krehké zadanie a pragmatickú konštrukciu do prirodzeného riešenia, ktoré napĺňa detské potreby a túžby a je jednoducho zrealizovatelné z existujúceho systému.

            Materskú školu sme umiestnili do parku a výrazové prvky  sme zredukovali na drevený obklad , ktorý sa odvoláva na okolité prostredie a farebné rámy, ktoré priznávajú modulovú skladbu a zároveň sú svojou farebnosťou atraktívnejšie pre deti. 

            Materská škola je rozdelená do troch funkčných zón, zóna tried, spoločensko-stravovacia a administartívna. Dispozičné riešenie je v tvare písmena L, ktoré vhodne vymedzuje dvor s  ihriskami a terasou a tak poskytuje deťom pocit bezpečia a ochrany.                                                                

Triedy sú transparentné smerom do parku aj do dvora, prístupné sú z komunikácie ktorá ich prepája s exteriérom ako aj ostatnými zónami. Hygiena a spanie pre jednu triedu, sú zlúčené do jedného špeciálneho modulu. Spanie je v strede dispozície, osvetlené je iba farebnými strešnými svetlíkmi, s možnosťou vizuálneho kontaktu zo spojovacej komunikácie. Strava je zabezpečená dodávkou jedla do varne cez samostatný zásobovací vstup, pričom jeho distribúcia je možná dvoma spôsobmi a to rozvozom do tried alebo výdajom priamo z varne do spoločnej multifunkčnej miestnosti. Táto miestnosť je jediná prevýšená a môže sa využívať ako jedáleň, herňa alebo miestnosť na rôzne predstavenia. V kratšom krídle je čakáreň pre rodičov s výhľadom do dvora a administratíva.

            Na konštrukciu objektu sú použité výhradne firemné konštrukčné moduly s novou náplňou a novým opláštením. Farebné rámy, rešpektujú konštrukčné hrúbky konštrukcii modulu, drevený vertikálny obklad fasádu zjednocuje po celej šírke a preto stavba stráca uniformitu klasickej  modulárnej výstavby.

 

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže